ALPHA BANK: Στα 103,2 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη α’ εξαμήνου

Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

 • Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,5%.
 • Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,8 δισ.
 • Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε Ευρώ 37,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2018, αυξημένα κατά Ευρώ 1,2 δισ. το β ́ τρίμηνο.Τον Αύγουστο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 0,9 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 111% στο τέλος Ιουνίου 2018 έναντι 132% τον Ιούνιο 2017.
 • Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά Ευρώ 9,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο τέλος Αυγούστου 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε Ευρώ 3,1 δισ., παρά την άρση αποδοχής των Ελληνικών Ομολόγων ως ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ.
 • Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 1,1 δισ. στο τέλος Αυγούστου 2018, μειωμένη συνολικά κατά Ευρώ 5,9 δισ. από τις αρχές του έτους.
 • Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά Ευρώ 2,4 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά Ευρώ 2,3 δισ. σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανήλθε σε 50%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 105%.
 • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 25,8 % σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 802,7 εκατ., επηρεασμένο από τα υψηλά χρηματοοικονομικά κέρδη.
 • Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 77,5 εκατ. το β’ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 263,6 δισ. το α ́ εξάμηνο 2018.
 • Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 649,5 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 232 μονάδες βάσεως.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 103,2 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2018.
 • Ο Φόρος Εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 91 εκατ. το α ́ εξάμηνο 2018, επηρεασμένος από φορολογητέα κέρδη υψηλότερα των λογιστικών.
 • Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 12,3 εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2018.
 •  
  1
  Share
 •  
 •  
 • 1
 •