Μεσοπρόθεσμη εκτίμηση αγοράς

Στη μεσοπρόθεσμη εικόνα όπως αναλύθηκε εκτενώς ζωντανά το Σάββατο και την Κυριακή εδώ: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10215193566487953/ , είτε από εδώ είτε από λίγο χαμηλότερα επίπεδα αναμένεται εντός των επόμενων μηνών η προσέγγιση των 858 μονάδων.

Για σήμερα

Από κάτω έχουμε τη γρήγορη ανοδική γραμμή τάσης στο 757, και παρακάτω το 61.8% του ανοδικού (753.80). Πιο κάτω βρίσκεται το σημείο 750.50 όπου c=a και η κύρια γραμμή τάσης στο 747.

Από πάνω, αν διασπάσουμε το 759 και το 763.70 έχουμε το 768.25 που είναι η ισότητα του πρόσφατου ανοδικού και περίπου το 61.8% του 1ου ανοδικού, και παράλληλα ελάχιστος στόχος του διπλού πυθμένα της ζώνης των 747+.

Υπέρβαση και κλείσιμο πάνω από το 759 που είναι η γραμμή τριγώνου και ειδικά πάνω από 763.70 που είναι το 61.8% του τελευταίου καθοδικού θα μας οδηγήσει στον επόμενο ανοδικό στόχο που είναι στο 768.25.

Νεκτάριος Ιγγλέσης
+306973339249
  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •