Το νέο στρατηγικό πλάνο της Ελλάκτωρ

Σε 3 κύριους άξονες καθώς και σε 5 προτεραιότητες στους ισάριθμους τομείς δραστηριότητας θα στηριχθεί το νέο στρατηγικό πλάνο στην Ελλάκτωρ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ+2,50% το οποίο στη φάση αυτή εξειδικεύεται για να τεθεί σε εφαρμογή. Το όλο εγχείρημα δεν είναι εύκολο αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο λειτουργίας του μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας τις δύο περίπου δεκαετίες που προηγήθηκαν.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη νέα διοίκηση είναι η αναδιοργάνωση της Άκτωρ, της θυγατρικής για τις κατασκευές, στην οποία κυρίαρχο ρόλο έπαιζε ο Δημήτρης Κούτρας, με τρόπο τέτοιο ώστε να μην απολέσει τη θέση στην οποία βρίσκεται και με δεδομένο ότι ο τομέας της κατασκευής συνεισφέρει περίπου το 80% των εσόδων του ομίλου. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με την κερδοφορία πάντως, αφού το 70% της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) προέρχεται από τις παραχωρήσεις.

Οι ισορροπίες στο προσωπικό

Ένα δεύτερο στοίχημα για το νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Αναστάσιο Καλλιτσάντση, είναι πώς με τις αποφάσεις του θα καταφέρει να κερδίσει ένα μεγάλο τμήμα του προσωπικού της επιχείρησης που, εξαιτίας των συνθηκών που δημιούργησαν οι ίδιοι οι τέσσερις βασικοί μέτοχοι τα προηγούμενα χρόνια, έχουν «ταυτιστεί» με τη διοίκηση του Λεωνίδα Μπόμπολα. Ωστόσο, η Ελλάκτωρ είναι μια μεγάλη επιχείρηση με εξαιρετικά στελέχη και τεχνογνωσία ώστε να είναι θέμα χρόνου, εφόσον γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις, να αποκτήσει τις αναγκαίες νέες ισορροπίες για να επικεντρωθεί στη δουλειά της.

Με ενδιαφέρον αναμένεται αν οι Λεωνίδας Μπόμπολας και Δημήτρης Κούτρας θα συνεχίσουν να έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες μένοντας σε θέσεις ευθύνης σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.

Όπως παρατηρούσε ανώτατο στέλεχος της Ελλάκτωρ, η μια πλευρά (των κ.κ. Καλλιτσάντση) έχει ποσοστό της τάξεως του 29% και η άλλη 27%, ενώ τα fund που έδωσαν τη νίκη στους κ.κ. Καλλιτσάντση εύκολα μετακινούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι κ.κ. Καλλιτσάντση έδειξαν ότι είναι σε θέση να θέτουν στόχους και να τους πετυχαίνουν. Η κρίση στην οποία επιχείρησαν να θέσουν τέλος ήταν πραγματική, την έχει παραδεχθεί και η αντίπαλη πλευρά. Τώρα καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να οργανώσουν ένα σύγχρονο management για τον μεγαλύτερο κατασκευαστικό όμιλο της χώρας, αλλά και τα εργοτάξια στα οποία, με εξαίρεση τη Μέση Ανατολή, μέχρι σήμερα κυριαρχούσε η άλλη πλευρά.

Οι βασικές αρχές

Οι αρχές και οι κύριοι άξονες στους οποίους θα βασισθεί το στρατηγικό πλάνο της Ελλάκτωρ, όπως το έχουν διαμορφώσει οι κ.κ. Καλλιτσάντση, επιγραμματικά έχει ως εξής:

 • Η αναδιοργάνωση του Ομίλου θα εστιάσει στην αφαίρεση των στεγανών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων (ο κάθε μέτοχος είχε στην ευθύνη τομείς και δρούσε κατά κάποιο τρόπο αυτόνομα) για την αποτελεσματική επίτευξη συνεργειών, ενώ εντός 90 ημερών θα τοποθετηθούν καταξιωμένα στελέχη στις βασικές θέσεις από όπου σήμερα απουσιάζουν, όπως αυτή του Chief Financial Officer.
 • Η αναδιάρθρωση της Ελλάκτωρ σε επίπεδο νομικών οντοτήτων θα στοχεύσει στον εξορθολογισμό της φορολογικής βάσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης κατά την ιστορική γενική συνέλευση, η οποία τον επέλεξε ως επικεφαλής της διοίκησης του ομίλου, έκανε λόγο για εξοικονόμηση 12 εκατ. ευρώ ετησίως μόνον από τον περιορισμό του αριθμού των θυγατρικών εταιρειών.
 • Ως προς το στρατηγικό πλάνο της Ελλάκτωρ η εστίαση παραμένει σε κατασκευή (προβλέποντας την εξυγίανση της Άκτωρ ώστε αυτή να μπορεί να δραστηριοποιείται κερδοφόρα στο εξωτερικό), παραχωρήσεις, διαχείριση απορριμμάτων και αιολικά πάρκα.

Ειδικότερα ως προς τις στρατηγικές προτεραιότητες σε κάθε μία από τις επιμέρους δραστηριότητες της Ελλάκτωρ η νέα διοίκηση υπογραμμίζει:

Κατασκευή: προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι απλής αύξησης του ανεκτέλεστου, εστίαση σε έργα που η Ελλάκτωρ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εμπειρίας κι ανάδειξη νέων ανθρώπων μέσα από την εταιρεία σε θέσεις κλειδιά, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση των εμπειρότερων στελεχών. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στην εν λόγω εταιρεία σήμερα είναι περίπου στα 2 δισ. ευρώ και κατανέμεται εξίσου στην Ελλάδα (50%) και στο εξωτερικό (50%). Το μεγαλύτερο έργο που πρόκειται να ανατεθεί το επόμενο διάστημα είναι η επέκταση του Μετρό της Αθήνας στη διεκδίκηση του οποίου συμμετέχει η Ελλάκτωρ μέσω κοινοπραξίας.

Παραχωρήσεις: επέκταση των ώριμων παραχωρήσεων και κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στον τομέα των παραχωρήσεων για τη διεκδίκηση νέων έργων υπό παραχώρηση. Σε αρχικό ή κάπως προχωρημένο στάδιο βρίσκονται διαδικασίες για την ανάθεση των έργων παραχώρησης υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας, επεκτάσεις Αττικής Οδού και Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ). Εκτιμάται ότι η Ελλάκτωρ θα δώσει το παρών σε όλα.
Αιολικά πάρκα: υλοποίηση του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου κι αξιοποίηση των προβλεπόμενων θετικών ταμειακών ροών. Η ΕΛΤΕΧ Άνεμος η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης που εκτυλίχθηκε στον κατασκευαστικό όμιλο για τη διοίκησή του (η πλευρά του κ. Μπόμπολα πρότεινε την πώλησή της) έχει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 216 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία, με στόχο να φθάσει σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ τα 490 MW.

Περιβάλλον (διαχείριση απορριμμάτων): αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας και διεκδίκηση των πολλαπλών ευκαιριών που υπάρχουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η Ελλάκτωρ διαθέτει τεχνογνωσία και πρόσβαση σε διεθνώς ανταγωνιστικές τεχνολογίες. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό σε Ρωσία, Αφρική, Τουρκία, Κολομβία και χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Υπόλοιπες δραστηριότητες: επανεξέταση του επιχειρηματικού μοντέλου στο real estate κι εξέταση ευκαιριών ρευστοποίησης μη στρατηγικών δραστηριοτήτων. Όπως εκτιμάται το επόμενο διάστημα η Reds, θυγατρική του ομίλου η οποία διαχειρίζεται τα μεγαλύτερα ακίνητα του ομίλου, θα επιχειρήσει να διαπραγματευτεί την πώληση του Smart Park και να βρει συνεταίρους για να προχωρήσει η ανάπτυξη του ακινήτου των 300 στρεμμάτων στην Κάντζα.

Τέτη Ηγουμενίδη

Πηγή:naftemporiki.gr

 •  
  2
  Shares
 •  
 •  
 • 2
 •