ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.: Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,  τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας στο α’ εξάμηνο του 2018 παρουσιάζονται ακολούθως :

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας, ανήλθαν σε €491 χιλιάδες ευρώ έναντι €2,53 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 188 χιλιάδες έναντι €2,00 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 143,8 χιλιάδες  έναντι €1,96 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2017.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2018 ανήλθαν συνολικά σε €1 εκατ. έναντι 612 χιλιάδες την 30η Ιουνίου 2017.

Την 30η Ιουνίου 2018 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας ανέρχεται σε €11,1 εκατ. ή €26,6 ανά μετοχή σημειώνοντας άνοδο 1,63%, παρά την πτώση κατά 4% που σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Χ.Α..

Το χαρτοφυλάκιό της ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 83% σε μετοχές εσωτερικού και με ποσοστό 5,24% σε ομόλογα. Οι ίδιες μετοχές αποτελούν το 2,94% του χαρτοφυλακίου της.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά τη λήξη της χρήσης, ήταν στις εταιρείες, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε και ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ.

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος €19,40 στις 26/7/2018, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -25,91%.

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο μέσο επένδυσης και οι επιλογές της βασίζονται σε κριτήρια που δεν επηρεάζονται από παροδικές συγκυρίες, με αποτέλεσμα να μπορεί να συμμετέχει με υψηλά ποσοστά σε λιγότερο εμπορεύσιμους τίτλους και να έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τις τοποθετήσεις της σε βάθος χρόνου.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •