AS Company: Ανακοίνωση μείωσης μετοχικού κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” (εφεξής «η Εταιρία») ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Ιουνίου 2018, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 656.301,00€ και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί κεφαλαίου. Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής
ονομαστικής μετοχής της εταιρίας κατά 0,05 ευρώ ανά μετοχή, που διαμορφώνεται έτσι, από 0,61 ευρώ σε 0,56
ευρώ, με την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 7.350.571,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56€ η καθεμία. Την 27.06.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ.1197449/27.06.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε στη συνεδρίαση της 20/07/2018
για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και για τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με το συμπληρωματικό ημερολόγιο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και δημοσιεύτηκε στο Χ.Α, από την 7.9.2018 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,56€ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05€ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.
Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 10.9.2018
(ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων–record date). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κε
φαλαίου ορίζεται η Παρασκευή, 14/09/2018 και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας «Eurobank
Ergasias A.E.» σύμφωνα με τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 84/18.07.2015), όπως ισχύει σήμερα, ως ακολούθως ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ., (τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑ και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου.
  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank ErgasiasA.E.».
  3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.», για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους, με τη γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου). Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου μέσω της Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.» θα είναι εφικτή για ένα έτος από την έναρξη καταβολής.
Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Οδός Ιωνίας (τηλ.2310572000).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2310 572000) στις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 16:00. Επιπρόσθετα , τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias AE» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody
Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, ΤΚ 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-35.22.085 και 210-35.22.270.
.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •