Βραχυπρόθεσμη τεχνική ανάλυση Γενικού Δείκτη-Εκτίμηση άμεσων κινήσεων αγοράς για 20/7

Στα προηγούμενα ενημερωτικά, εδώ και 4 συνεδριάσεις, είχε τεθεί σαν σημαντικότατο τεχνικό σημείο στον ΓΔ το 773 στο οποίο αναμενόταν διόρθωση, όπερ και έγινε.

Επίσης, όπως έχει τονιστεί έφτασε εκεί χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή των τραπεζών και με υπερβολές από την ΕΕΕ. Είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να γίνει διάσπαση του 773, χωρίς την συμμετοχή των τραπεζών και με τους υπάρχοντες όγκους.

Για σήμερα… ημέρα παραγώγων …

Πιθανά σημεία λήξης της διόρθωσης είναι τα εξής: 763 με 4=38.2% του 3 και 760 με 4=50% του 3. Στο 760 είναι επίσης και το σημείο λήξης του διορθωτικού c=161.8% του a.

Στο 770 είναι η ανοδική γραμμή τάσης στην οποία ενδέχεται να γίνει επιβεβαίωση, προκειμένου να τεθεί η κορυφή ημέρας και να κινηθούμε διορθωτικά.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται αν είναι να πάμε πάνω να γράψουμε κάτω από 758.06 διότι τότε θα μπει το 4 μέσα στο 1 και θα χαλάσει η περίπτωση ανοδικού 5κυματικού.

Διάσπαση όμως και κλείσιμο άνω του 770, δίνει πιθανή συνέχεια αντίδρασης για τη Δευτέρα, πράγμα όμως που θεωρείται αρκετά δύσκολο να γίνει.

Τις επόμενες ημέρες και πέρα από μια ενδεχόμενη βραχυχρόνια ταλαιπωρία, ο στόχος των 796-797 που έχει οριστεί εδώ και 1 εβδομάδα, παραμένει σε ισχύ και είναι πολύ πιθανό να τον δούμε, στόχος ο οποίος ξεκάθαρα φαίνεται στο διάγραμμα.

 

Με χρήση της κυματικής ανάλυσης, σε συνδυασμό με βασικά στοιχεία της κλασικής πραγματοποιούνται αναλύσεις και εκτιμήσεις σε δείκτες και μετοχές τόσο καθημερινά, σε βραχυχρόνιο επίπεδο, όσο και σε πιο μεσοπρόθεσμη βάση κάθε σαββατοκύριακο. Στα πλαίσια αυτά, λειτουργούν 2 ομάδες, μία ανοικτή για δείκτες και μια κλειστή για μετοχές, καθώς και ένα ανοικτό blog για γενική ενημέρωση.

Νεκτάριος Ιγγλέσης
+306973339249

 

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •