Νέο ύψος Κεφαλαίου Εκκαθάρισης στην Αγορά Παραγώγων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ως Διαχειριστής του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το Μέρος 6 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, πραγματοποιήθηκε τακτική αναπροσαρμογή του ύψους του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης στην Αγορά Παραγώγων το οποίο διαμορφώνεται σε € 9.591.019,00 για τον μήνα Ιούλιο 2018.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •