Μείωση πωλήσεων και κερδών για την MLS το 2017

Η εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής MLS ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών  ανήλθε σε 23,1 εκατ. ευρώ από 25,4 εκατ. ευρώ το 2016, με τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 1,8 εκατ. ευρώ, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ το 2017 (έναντι 6,3 εκατ. ευρώ πέρυσι). Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1538 ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ και η καθαρή  θέση διαμορφώθηκε σε  25,6 εκατ. ευρώ έναντι 23,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τόσο οι πωλήσεις των Tablets όσο και των Smartphones παρουσίασαν μείωση το 2017 στην Ελληνική αγορά. Η MLS το 2017 διεύρυνε τα μερίδιά της και στις δύο κατηγορίες καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στα Tablets (πάνω από Apple και Samsung) τόσο σε τεμάχια (με μερίδιο 25%) όσο και σε τζίρο (22%). Στα Smartphones, η MLS βρίσκεται πλέον στην 3η θέση σε τεμάχια (9%) και στην 4η θέση σε τζίρο (5%).

Η εταιρεία υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχεδιασμό (2018-2021) με στόχο την άμεση επέκτασή της σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Ως αποτέλεσμα, το 2018 ο κύκλος εργασιών της MLS θα προέρχεται από τουλάχιστον 3 αγορές.

Η μετοχή της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη στα 4,33 ευρώ.

  •  
    1
    Share
  •  
  •  
  • 1
  •