Κέρδη για την Frigoglass το 2017

Η Frigoglass ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 27,606 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 49,494 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ το δ’ τρίμηνο τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 68,912 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,168 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Οι πωλήσεις το 2017 ενισχύθηκαν 1% στα 386,049 εκατ. ευρώ έναντι 382,338 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ το δ’ τρίμηνο πραγματοποίησαν αύξηση 28% στα 106,230 εκατ. ευρώ έναντι 82,965 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2016.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •