Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών για την Ελτον το 2017

Η Έλτον ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για την χρήση του 2017, σύμφωνα με τα οποία ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 126,9 εκ. ευρώ έναντι 113,5 εκ. ευρώ το 2016 σημειώνοντας αύξηση 11,81%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 79,25 εκ. ευρώ από 74,20 εκ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,81%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν σε 6,74 εκ. ευρώ από 5,89 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 14,56%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2017 σε 4,37 εκ. ευρώ από 3,94 εκ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 11,06%.
Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 2,07 εκ. ευρώ από 1,66
εκ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 25,01%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 3,36 εκ. ευρώ από 2,64 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 26,94%.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •