Κινδυνεύει η ευρωπαϊκή οικονομία να χάσει το τρένο της ανάπτυξης;

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Η παγκόσμια ανάπτυξη δείχνει να βρίσκεται σε κρίσιμα επίπεδα, υπό την απειλή ενός εμπορικού πολέμου. Οι μεγάλες οικονομίες του πλανήτη εμφανίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα μία τάση εσωστρέφειας, επιβάλλοντας δασμούς προκειμένου να προστατέψουν και ενισχύσουν την εγχώρια οικονομία τους. Καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη μέρα, θα είναι η μείωση της εταιρικής φορολογίας, καθώς και η Κίνα ανακοίνωσε πρόσφατα πως θα προχωρήσει σε μείωση του εταιρικού φόρου.

Μπροστά στις αλλαγές που δείχνουν να καθορίζουν την επόμενη μέρα σε παγκόσμια οικονομία και εμπόριο, η ευρωζώνη δείχνει να μένει απαθής, καθώς διατηρεί ακόμη το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, την πολιτική των μηδενικών επιτοκίων, αλλά και την αυξημένη φορολογία (εταιρική και φυσικών προσώπων). Μήπως το τρένο της ανάπτυξης σιγά σιγά απομακρύνεται για την ευρωπαϊκή οικονομία;

Έμμεσοι φόροι

Προκειμένου η παγκόσμια ανάπτυξη να εδραιωθεί σε στέρεες βάσης, χρειάζεται και επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, μείωση της φορολογίας είτε σε εταιρικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο φυσικών προσώπων, ώστε να ενισχυθεί η ιδιωτική κατανάλωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της KPMG, ο μέσος όρος των έμμεσων φόρων για το 2017 στην Ασία ήταν 12,2%, στην Ευρώπη 20,1%, στην Βόρεια Αμερική 5%, και στην Λατινική Αμερική 12,93%.

Για το 2018 ο μέσος όρος των έμμεσων φόρων στην Ασία υποχωρεί στο 11,67%, στην Ευρώπη υποχωρεί οριακά στο 20,08%, στην Βόρεια Αμερική παραμένει αμετάβλητος στο 5%, και στην Λατινική αυξάνεται στο 13,05%.

Εταιρικός φόρος

Όσο αφορά την εταιρική φορολογία, οι ΗΠΑ έχουν δείξει προ πολλού τις προθέσεις τους. Σύμφωνα λοιπόν με την KPMG, ο μέσος όρος του εταιρικού φόρου το 2017 στην Ασία ήταν 21,04%, στην Ευρώπη 19,53%, στην Βόρεια Αμερική 33,25%, και στην Λατινική Αμερική 27,98%.

Για το 2018 ο μέσος εταιρικός φόρος αυξάνεται στην Ασία στο 21,21%, στην Ευρώπη υποχωρεί στο 19,48%, στην Βόρεια Αμερική μειώνεται στο 26,75%, και στην Λατινική Αμερική μειώνεται οριακά στο 27,95%.

Φόρος φυσικών προσώπων

Σχετικά με τον μέσο όρο του φόρου φυσικών προσώπων, αυτός διαμορφώθηκε το 2017 στην Ασία στο 27,65%, στην Ευρώπη στο 32,78%, στην Βόρεια Αμερική στο 36,3%, και στην Λατινική Αμερική στο 32,4%.

Για το 2018 ο μέσος όρος του φόρου φυσικών προσώπων, αυξάνεται στην Ασία στο 27,86%, στην Ευρώπη μειώνεται στο 32,52%, στην Βόρεια Αμερική υποχωρεί στο 35%, και στην Λατινική Αμερική αυξάνεται στο 32,54%.

Συμπέρασμα

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τα παραπάνω, μπορεί η ανάπτυξη να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα στην Ευρώπη, η αδυναμία όμως αύξησης του πληθωρισμού στον στόχο του 2% της ΕΚΤ ίσως να αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το υψηλό επίπεδο των έμμεσων φόρων στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τα προβλήματα ανεργίας και χρέους στον Νότο, αλλά και την μόχλευση των ισολογισμών αρκετών ευρωπαϊκών τραπεζών, αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

  •  
    8
    Shares
  •  
  •  
  • 8
  •