Κρίσιμα τεχνικά επίπεδα για την CENERGY

Τις τελευταίες μέρες πολλής λόγος γίνεται για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Τα κέρδη των τελευταίων ημερών, καθώς και η παρατεταμένη πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, καλλιέργησε ένα κλίμα ευφορίας στη Λεωφόρο Αθηνών, κι όχι άδικα.

Στα θετικά συγκαταλέγεται και η άνοδος των μη τραπεζικών μετοχών, τόσο της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όσο και μερικών εξ αυτών της μεσαίας. Μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις μέχρι στιγμής, είναι η μετοχή της CENERGY, η οποία καταγράφει από τις αρχές του έτους απόδοση 101,60%. Παρά τα σημαντικά κέρδη, η μετοχή δείχνει να βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα όπως θα διαπιστώσουμε ευθύς παρακάτω.

Παρατηρώντας το ημερήσιο διάγραμμα, διαπιστώνουμε ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς και πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πενήντα και διακοσίων ημερών, πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητες συνέχισης της ανοδικής της πορείας, με την αντίσταση να βρίσκεται στα €1,2992 (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στα €0,9809 (γραμμή ΓΔ). Η αύξηση του τζίρου πάνω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών, ο οποίος βρίσκεται στις 178.863 τεμάχια, συγκαταλέγεται επίσης στα θετικά για μια κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με το αρνητικό μέχρι στιγμής στοιχείο να παραμένει η είσοδος του δείκτη RSI πάνω από την υπέρ αγορασμένη ζώνη, στις 72,16 μονάδες.

Ικανοποιητικό παραμένει και το εβδομαδιαίο διάγραμμα της μετοχής, καθώς κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, με την μετοχή να βρίσκεται κοντά στην δημιουργία «golden cross», με την αντίσταση στα €1,8304 (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στα €0,9996 (γραμμή ΓΔ). Σε σχέση με το ημερήσιο διάγραμμα, εδώ ο δείκτης RSI παραμένει κάτω από την υπέρ αγορασμένη ζώνη, παρέχοντας ακόμη περιθώρια ανόδου για την μετοχή.

Στο μηνιαίο γράφημα, η μετοχή επανήλθε εκ νέου πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην διατήρηση της πάνω από αυτόν για τους επόμενους δύο μήνες, με την αντίσταση να βρίσκεται στα €2,1215 (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στα €1,0325 (γραμμή ΓΔ).

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στο μακροχρόνιο διάγραμμα, με την μετοχή να διαπραγματεύεται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, απέχοντας όμως αρκετά από αυτόν των διακοσίων, με την αντίσταση να βρίσκεται στα €2,1725 (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στα €1,0325 (γραμμή ΓΔ).

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η πορεία της μετοχής εξαρτάται από δύο κύριους παράγοντες: Πρώτον, την διατήρηση του θετικού κλίματος στο ελληνικό χρηματιστήριο, και δεύτερον των αποτελεσμάτων που θα ανακοινώσει η εταιρεία για την χρήση του τρέχοντος έτους.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •