Το ελβετικό φράγκο κάνει την Κεντρική Τράπεζα της χώρας να γυρίσει το ρολόι πίσω…

Το ελβετικό φράγκο βρίσκεται σε εντυπωσιακή απόσταση από αυτό που ήταν κάποτε: ένα από τα απρόσβλητα οχυρά στις παγκόσμιες αγορές.

Περισσότερα...