Η ΕΕ φόβητρο των εταιρειών: Μετά το GDPR, έπεται το ακόμα αυστηρότερο eprivacy

Καλά-καλά δεν άρχισε η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation-GDPR), που αποτελεί ήδη μεγάλο

Περισσότερα...

«Πονοκέφαλος» και για τις ενεργειακές επιχειρήσεις η εφαρμογή του νέου Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Την 25η Μαΐου 2018 τίθεται σε άμεση εφαρμογή ο νέος «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» (GDPR – General Data Protection Regulation)

Περισσότερα...

GDPR: Το κομμάτι του πάζλ που έλειπε από την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Της Ελένης Μπαρντακτσιάν, Δόκιμης Αναλύτριας ΚΕΔΙΣΑ Η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην θεσμοθέτηση ενός συστήματος προστασίας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση σε

Περισσότερα...