Η Emirates Flight Catering δημιουργεί στο Ντουμπάϊ τη μεγαλύτερη, παγκοσμίως, εγκατάσταση κάθετης γεωργικής καλλιέργειας

Επένδυση $40εκ. σε κοινοπραξία με τη Crop One Holdings, Inc. με έδρα τις ΗΠΑ Έγκυρα συστήματα καλλιέργειας με ηγετική θέση

Περισσότερα...