ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία σήμερα την εισήγηση της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την

Περισσότερα...