Διευκρινήσεις από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε

Περισσότερα...

Απόφαση σταθμός για την κατάσχεση του εφάπαξ!

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης απαγόρευσε σε funds και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την κατάσχεση του εφάπαξ υπαλλήλων που έχουν «κόκκινα»

Περισσότερα...

Δυνατότητα επανεξέτασης υπόθεσης συνταξιοδότησης σε περίπτωση ευνοϊκότερης μεταβολής της νομοθεσίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία αντιμετώπιση των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων ως προς το ζήτημα της δυνατότητας ανάκλησης νόμιμων επωφελών

Περισσότερα...

Ν.Ζόμπολας: Η κρατική σύνταξη στην Ευρώπη πέθανε! Η ιδιωτική γεννήθηκε καί θα λέγεται PEPP!

Το PEPP (Pan-European Private Pension Product) είναι ένα νέο ιδιότυπο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που προωθείται από την ηγεσία της ΕΕ, Πανευρωπαϊκό

Περισσότερα...