Ετήσια παρουσίαση αναλυτών του Ομίλου Σαράντη

Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2017, την στρατηγική

Περισσότερα...