Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το Συμβούλιο ενέκρινε χθες συμπεράσματα για τις στρατηγικές προτεραιότητες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και

Περισσότερα...

Νέο χτύπημα στα ψηφιακά νομίσματα

Η Νότια Κορέα θα απαγορεύσει τη χρήση ανώνυμων τραπεζικών λογαριασμών στις συναλλαγές σε ψηφιακά νομίσματα από τις 30 Ιανουαρίου, όπως

Περισσότερα...