Μεσοπρόθεσμη εκτίμηση αγοράς

Στη μεσοπρόθεσμη εικόνα όπως αναλύθηκε εκτενώς ζωντανά το Σάββατο και την Κυριακή εδώ: https://www.facebook.com/nektarios.iglessis/videos/10215193566487953/ , είτε από εδώ είτε από λίγο

Περισσότερα...