Η Τουρκία έλαβε άδειες εξόρυξης σε χώρες του εξωτερικού

Η Τουρκία έλαβε άδεια εξόρυξης σε χώρες του εξωτερικού. Η Γενική Διεύθυνση Εξερεύνησης και Μεταλλευτικών Ερευνών ξεκίνησε τις δραστηριότητες της,

Περισσότερα...