Συμβούλιο της Ευρώπης:Πλήρης καταρράκωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων

Στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR) του Συμβουλίου Ευρώπης η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, αναφέρεται ότι στις 47

Περισσότερα...