Ηλεκτρονικό εμπόριο: Έγκριση από το Συμβούλιο συμπληρωματικής εντολής για τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα εντολή διαπραγμάτευσης ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να συμμετάσχει στις πλειονομερείς διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περισσότερα...