Κυριαρχούν οι αμερικανικές εταιρείες παγκοσμίως

Η ψαλίδα ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις άλλων χωρών που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια και τις γερμανικές έχει μεγαλώσει το 2018

Περισσότερα...