Τι αλλάζει στη λειτουργία των ΕΠΕ

Πιο ευέλικτη και πιο σύγχρονη καθιστά τη λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Περισσότερα...