ΕΛΤΕ: Αδυναμίες στον εσωτερικό έλεγχο για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες

Αδυναμίες στη λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανέδειξαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και

Περισσότερα...