Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στον Δήμο Καβάλας αρχικού προϋπολογισμού 100 χιλ. ευρώ

Εγκρίθηκε το 1ο Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων του Δήμου Καβάλας». Ολόκληρη η απόφαση του Δημοτικού

Περισσότερα...