Δημιουργία επιπρόσθετου κόστους για το 55% των ελεύθερων επαγγελματιών το νέο ασφαλιστικό

Το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι το νέο ασφαλιστικό δημιουργεί ένα επιπρόσθετο συνολικό κόστος (ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία)

Περισσότερα...