Ν. Καρακατσάνη: Πως θα ωφεληθεί ο καταναλωτής από τον ανταγωνισμό στο retail της ενέργειας – Ποιες πρακτικές είναι προς διερεύνηση

Στον μετασχηματισμό της αγοράς ενέργειας μέσα από ένα φάσμα μεταρρυθμίσεων και τη σταδιακή εναρμόνισή της με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αναφέρθηκε

Περισσότερα...

Αλγόριθμοι για εντοπισμό πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού από την Ε.Ε.

Οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της Ε.Ε. ενδέχεται να αναπτύξουν τους δικούς τους αλγορίθμους για να εντοπίζουν εταιρείες που χρησιμοποιούν λογισμικό

Περισσότερα...