Η «θαυματουργός πανδημία»

του Οικονομολόγου, Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά

Ανάσχεση στην Ύφεση της Πανδημίας επέφερε η ελαττωματικότητα του Τουριστικού μας Μοντέλου)

Θαύμα, θαύμα!!!

Την ανάσχεση στην ύφεση της πανδημίας, που οδήγησε η βελτίωση του Εμπορικού μας Ισοζυγίου, στο πρώτο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους -παραδόξως- φαίνεται να την προκάλεσε η ελαττωματικότητα του τουριστικού μοντέλου της χώρας μας.

Συνεπώς. Έκανε λάθος, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ. Κυρ. Μητσοτάκης, όταν στον πρόσφατο χαιρετισμό του, στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, πανηγύρισε, χαρακτηρίζοντας την βελτίωση αυτή του Εμπορικού Ισοζυγίου μας, ως «Άθλο». Παρ’ ότι, η θετική αυτή εξέλιξη, δεν έπεσε απ’ τον ουρανό. Και παρ’ ότι, η εξέλιξη αυτή, δεν προήλθε, από κάποια επέκταση της οικονομικής μας δραστηριότητας. Κάθε άλλο μάλιστα, στην περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Κι ούτε, βέβαια, οφείλεται σε κάποια τυχούσα ανακοπή της προϋπάρχουσας και παρατεταμένης, επί δεκαετία και πλέον, αποεπένδυσης στη χώρα. Μήτε, επίσης, προήλθε από οποιοδήποτε άλλο ίχνος, έστω, «Α.Ξ.Ε.» (Άμεσων Ξένων Επενδύσεων). Ώστε, η βελτίωση αυτή, του τομέα του Εξωτερικού Εμπορίου της χώρας μας, «…να γίνει το όχημα για την επιστροφή μας στην ανάπτυξη», όπως αυταπατώμενος -ο ίδιος ο Πρωθυπουργός- δήλωσε σχετικά εκεί…

Στο μεταξύ κι ενώ ακόμα & η πολύ πρόσφατη Έκθεση – Πρόβλεψη, του Ο.Ο.Σ.Α., σε ότι, αυτή, αφορούσε την Ελλάδα, υπολόγιζε, ειδικότερα και τα εξής: (α) Την Ύφεση, σε πάνω από το: 10% του Α.Ε.Π., (β) Το Δημόσιο Χρέος, σε: 214% του Α.Ε.Π., Την Ανεργία, γύρω στο: 18% και (δ) Την Ανάκαμψη της οικονομίας μας, έρχεται από το 2022 και κοντά στο: 6%.

Και παρά τις εκτιμήσεις αυτές, του Ο.Ο.Σ.Α., για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, μόνο οι ελληνικές εξαγωγές, έφτασαν κοντά στα: 18 δις Ευρώ, υπερβαίνοντας, κατά: 255 εκατομμ. Ευρώ, την αντίστοιχη επίδοση του 2019. Κι η επίδοση αυτή των εξαγωγών μας, σημειώθηκε παρά τις απώλειες, στο συνολικό ύψος των εξαγωγών μας, του τομέα των πετρελαιοειδών. Μια μείωση πάντως που, διαφαίνεται πως αναπληρώθηκε από τις σημαντικές αυξήσεις που πέτυχαν οι εξαγωγικοί τομείς, των τροφίμων, των φαρμάκων, των χημικών και των μεταλλουργικών προϊόντων.

Όμως, η ιδιαίτερα σημαντική επίδραση, στη βελτίωση του Εμπορικού μας Ισοζυγίου, επήλθε από την εντυπωσιακή μείωση των εισαγωγών της χώρας, για το ίδιο χρονικό διάστημα, του εννεαμήνου του τρέχοντος έτους, κατά το οποίο, το ύψος των εισαγωγών μας υποχώρησε περισσότερο από 6 δις Ευρώ! Γεγονός, ακριβώς, που καθόρισε, αποφασιστικά, την εντυπωσιακή -έως κι εκρηκτική, μπορούσαμε να πούμε- βελτίωση, του «Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών» της Χώρας μας.

Συνεπώς. Μόνο η ελαττωματικότητα του επικρατούντος τουριστικού μας μοντέλου (του μοντέλου της Tui) -στο οποίο, η συμμετοχή των εισερχόμενων συντελεστών της παραγωγής του, ένεκα των υποτιμολογημένων τιμών που επιβάλει η Tui- που προέρχεται από παραγωγικούς συντελεστές, εισαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών, που φτάνουν στο ασύλληπτο ποσοστό του 80% των συντελεστών αυτών, είναι δυνατόν να δικαιολογήσει, με επάρκεια, την απρόσμενη -για πολλούς- τόσο σημαντική βελτίωση του εμπορικού μας ισοζυγίου… Και όπου είχαμε, παρά την πανδημία του κορωνοϊού, μια -έστω και οριακή- αύξηση των εξαγωγών και μεγάλη μείωση των εισαγωγών μας, σε εθνική κλίμακα.

Δεν μας διαφεύγει της προσοχής, ότι, η πτώση της κατανάλωσης, την οποία προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα του Lockdown, επηρέασε κι αυτή -πτωτικά, πράγματι- τις εισαγωγές μας. Αλλά όμως, ο ίδιος λόγος, θα όφειλε να είχε επηρεάσει αντισταθμιστικά -δηλαδή, επίσης μειωτικά- και την παραγωγή. Και συνακόλουθα, να επηρεάσει μειωτικά και τις εξαγωγές μας, οι οποίες όμως, αυξήθηκαν, έστω κι οριακά… Επομένως. Ο περισσότερο βαρύνοντας παράγοντας που απομένει, για να ερμηνεύσει την μεγάλη αυτή μείωση των εισαγωγών κι αυτός που συνέβαλε καθοριστικά στη εντυπωσιακά απρόσμενη βελτίωση του Εμπορικού μας Ισοζυγίου, δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι: οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα, το 9μηνο του 2020, ανήλθαν στο 15%, εκείνων του 2019…

Και συνεπώς, ο Πρωθυπουργός της χώρας. Είτε αυταπατάται, είτε αποσκοπεί να παραπλανήσει όταν στο χαιρετισμό του, στο Συνέδριο εκεί, δηλώνει σχετικά ότι: «…αυτός ο Μικρός Άθλος θεμελιώνεται σε δυο πυλώνες: Τη διορατικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, από τη μια και τη στήριξη της Κυβέρνησης, από την άλλη»!!!

Η πανδημία, λοιπόν, που επηρεάζει τόσο πολύ, υφεσιακά, το σύνολο της οικονομίας κάθε χώρας, στην περίπτωση του στρεβλού τουριστικού μας μοντέλου, έπληξε και την οικονομία του Τουρισμού, πολλαπλάσια. Αλλά και την οικονομία της χώρας, συνολικά. Λόγω του -σχετικά με άλλους οικονομικούς κλάδους- μεγαλύτερου ειδικού του βάρους, που αυτός διαθέτει, στην οικονομία της χώρας. Όταν, μάλιστα, η χώρα μας κατέχει την 4η θέση, παγκοσμίως, στο βαθμό βαρύτητας που κατέχει στο ΑΕΠ της ο Τουρισμός. Ενώ την προσπερνούν μόνο: οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη.

Μεγάλο παράδοξο φαινόμενο όμως, αποτελεί το δεδομένο, πια, ότι: αυτή η μεγάλη καθίζηση των αφίξεων τουριστών στη χώρα μας, που συγκρίνεται με το 15% των αφίξεων τουριστών, της αντίστοιχης περσινής τουριστικής περιόδου, λόγω της τραγικής πανδημίας του Covid-19, που μας κατατρύχει και μας απειλεί ακόμα και θανάσιμα, είχε ως αποτέλεσμα και μια τόσο καθαρή και παραδόξως, αδιαμφισβήτητα θετική -για συγκράτηση της περαιτέρω οικονομικής μας ύφεσης- παρεπόμενη συνέπεια: την εντυπωσιακή βελτίωση του «Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών» της Ελλάδας, ώστε να μπορεί να πει ή και να μιλήσει κανείς ως και για «ΘΑΥΜΑ», μέσα στην καταιγίδα της πανδημίας!!!