Στα 2,57 δισ. ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Το 2019 οι συνολικές εισπράξεις από τον τουρισμό ανήλθαν σε 18 δισ. ευρώ, από 16 δισ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας αύξηση 2 δισ. ευρώ. Λόγω των εσόδων από τον τουρισμό το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά το ήμισυ σε σχέση με το 2018 και διαμορφώθηκε σε 2,57 δισ. ευρώ, από 5,2 δισ. ευρώ το 2018.

Αξίζει να σημειωθεί πως το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε το 2019 και ανήλθε στα 22,8 δισ. ευρώ, από 22,4 δισ. ευρώ το 2018, λόγω της διεύρυνσης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν (4,5% σε τρέχουσες και 4,9% σε σταθερές τιμές) το 2019 με ταχύτερο ρυθμό από τις αντίστοιχες εισαγωγές (3,7% τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές). Ωστόσο, οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και των εισαγωγών καυσίμων.

Ωστόσο, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών καλύφθηκε πλήρως από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, κάτι που επετεύχθη από τη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ αύξηση παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών.

Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 18,1 δισ. ευρώ το 2019 από 16 δισ. ευρώ το 2018 (+12,8%) και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1%. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ, από 16,6 δισ. ευρώ το 2018.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε στο 1,4 δισ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, αντισταθμίζοντας τη μείωση του πλεονάσματος στα λοιπά εισοδήματα.

Τέλος, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το 2018, κατόπιν της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης που συνδέεται με την επιστροφή, από τον ESM, των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA) το Μάιο και, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το Δεκέμβριο του 2019.

Πηγή:cnn.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •