Στο 68,8% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο ελληνικό χρηματιστήριο τον Νοέμβριο

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Νοεμβρίου 2019. Τον Νοέμβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

 • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €48,83 δισ., αυξημένη κατά 3,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 3,8%.
 • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.
 • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 68,8% έναντι 67,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,5%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.875,55 εκατ. ευρώ ή 3,8%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 66,1% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,6% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.
 • Συνολική αξία συναλλαγών €1,49 δις (αυξημένη κατά 7,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 37,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
 • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 545.083.198 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 10,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (635.402.406 τεμάχια) και μείωση 48,6% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 (1.060.903.712 τεμάχια).
 • Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 55,9% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
 • 18,29 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 23,55 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
 • 576 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 942 τον προηγούμενο μήνα).
 • Κέρδη της τάξης του 2,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2019 έφτασε τα €1.493,64 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 7,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.385,84 εκατ. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.089,11 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 37,1%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2019 ήταν €78,59 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€69,72 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€60,73 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Νοέμβριο 2019 ανήλθε στις 18.291 έναντι 23.546 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Νοέμβριο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 17.131).

Τον Νοέμβριο 2019 δημιουργήθηκαν 576 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 942 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €48,83 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €47,10 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 3,7% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €36,43 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 34,1%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Νοέμβριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €49,23 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€59,49 εκατ.), Οργανισμούς Ε.Ε. (€13,99 εκατ.) και Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,76 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€19,84 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€12,46 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€4,28 εκατ.) .

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €49,14 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€22,15 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€12,87 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€10,29 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€10,09 εκατ.) και Ασφαλιστικές Εταιρείες (€4,13 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€6,17 εκατ.) και Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€3,95 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 55,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 53,3% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Νοέμβριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 54,9% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Νοέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 17,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 14,0% των συναλλαγών.

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ ανήλθε στο 66,1% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 68,8%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,8% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 33,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α..

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •