Στα 22,7 εκατ. ευρώ τα EBITDA εννεαμήνου της INTRACOM

Η INTRACOM HOLDINGS  ανακοίνωσε τα βασικά οικονοµικά µεγέθη για το εννεάµηνο του 2019, σύμφωνα με τα οποία:

• Ενοποιηµένες πωλήσεις € 367,6 εκατ., αυξηµένες κατά 8,6%.

• EBITDA € 22,7 εκατ. • Νέες συµβάσεις τριµήνου ύψους € 296 εκατ.

• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 30/9/2019: € 835 εκατ.

  •  
    5
    Shares
  •  
  •  
  • 5
  •