Η Bristol-Myers Squibb ολοκληρώνει την εξαγορά της Celgene, δημιουργώντας μια κορυφαία βιοφαρμακευτική εταιρεία

Στις 20 Νοεμβρίου 2019, η BristolMyers Squibb ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Celgene κατόπιν λήψης της ρυθμιστικής έγκρισης από όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές, καθώς και της έγκρισης των μετόχων της BristolMyers Squibb και της Celgene, η οποία ανακοινώθηκε στις 12 Απριλίου 2019.

Η Celgene καθίσταται πλέον μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της εταιρείας BristolMyers Squibb. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, για κάθε μετοχή οι μέτοχοι της Celgene έλαβαν 1,00 μετοχή της κοινής μετοχής της BristolMyers Squibb, $50,00 σε μετρητά χωρίς τόκο και ένα διαπραγματεύσιμο δικαίωμα ενδεχόμενης αξίας (Contingent Value Right/CVR), που παρέχει το δικαίωμα στον δικαιούχο να λάβει το ποσό των $9,00 σε μετρητά, εφόσον επιτευχθούν στο μέλλον ορισμένες εγκρίσεις προϊόντων από τις ρυθμιστικές αρχές. Η διαπραγμάτευση της κοινής μετοχής της Celgene παύει μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών σήμερα. Στις 21 Νοεμβρίου 2019 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της BristolMyers Squibb και των δικαιωμάτων προαίρεσης αξίας (CVRs) θα ξεκινήσει στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υπό το σύμβολο “BMYRT“.

«Είναι μια συναρπαστική ημέρα για την BristolMyers Squibb καθώς ενώνουμε την κορυφαία επιστήμη, τα καινοτόμα φάρμακα και το ταλέντο των ανθρώπων της BristolMyers Squibb και της Celgene για να δημιουργήσουμε μια κορυφαία βιοφαρμακευτική εταιρεία», δήλωσε ο Giovanni Caforio, M.D., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BristolMyers Squibb. «Με τα ηγετικά προϊόντα μας στην ογκολογία, την αιματολογία, την ανοσολογία και τις καρδιοαγγειακές παθήσεις, σε συνδυασμό με μία από τις πιο διαφοροποιημένες και φιλόδοξες γραμμές παραγωγής στο φαρμακευτικό κλάδο, είμαι βέβαιος ότι θα εκπληρώσουμε το όραμά μας να αλλάξουμε τη ζωή των ασθενών μέσω της επιστήμης. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τους εργαζομένους μας και τους νέους συναδέλφους που καλωσορίζουμε στην Εταιρεία, όσο εργαζόμαστε μαζί για να παρέχουμε καινοτόμα φάρμακα στους ασθενείς».

Από την ανακοίνωση της συναλλαγής στις 3 Ιανουαρίου 2019, έχει υπάρξει πλήθος απτών εξελίξεων όσον αφορά στους βασικούς παράγοντες δημιουργίας αξίας που σχετίζονται με τη συγχώνευση, μεταξύ των οποίων: η πρόοδος όσον αφορά στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το lenalidomide, η έγκριση του fedratinib από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για τη θεραπεία ορισμένων μορφών μυελοΐνωσης, καθώς και του luspaterceptaamt για τη θεραπεία της αναιμίας σε ορισμένους ενήλικες ασθενείς με β-θαλασσαιμία και τέλος, η κατάθεση εγκριτικών φακέλων για το luspatercept και το ozanimod στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Η εταιρεία έχει επίσης σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στο σχεδιασμό μιας επιτυχημένης ενοποίησης.

Ενημέρωση σχετικά με την εκχώρηση του apremilast

Όπως ανακοινώθηκε στις 26 Αυγούστου 2019, σε σχέση με τη διαδικασία έγκρισης της συναλλαγής από τις ρυθμιστικές αρχές, η Celgene σύναψε συμφωνία για την εκχώρηση των παγκόσμιων δικαιωμάτων του apremilast στην Amgen έναντι $13,4 δισ. σε μετρητά, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την BristolMyers Squibb. Στις 15 Νοεμβρίου 2019, η BristolMyers Squibb ανακοίνωσε ότι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ αποδέχθηκε την προτεινόμενη εντολή συναίνεσης σε σχέση με την εκκρεμούσα συγχώνευση της BristolMyers Squibb με τη Celgene, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στα μέρη να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η BristolMyers Squibb αναμένει ότι η εκχώρηση των δικαιωμάτων του apremilast θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει κατά προτεραιότητα τα έσοδα αυτά για τη μείωση του χρέους.

Πρόγραμμα ταχείας επαναγοράς μετοχών

Η BristolMyers Squibb ανακοίνωσε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει εγκρίνει την επαναγορά κοινών μετοχών της BristolMyers Squibb αξίας $7 δισ.

Σε σχέση με την εν λόγω έγκριση, η BristolMyers Squibb έχει συνάψει συμφωνίες ταχείας επαναγοράς μετοχών (ASR) με τη Morgan Stanley & Co. LLC και την Barclays Bank PLC με σκοπό την επαναγορά κοινών μετοχών της BristolMyers Squibb συνολικής αξίας $7 δισ. Η BristolMyers Squibb αναμένει να χρηματοδοτήσει την επαναγορά με διαθέσιμα μετρητά. Η BristolMyers Squibb θα λάβει περίπου το 80% των μετοχών προς επαναγορά σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, στις 27 Νοεμβρίου 2019. Ο συνολικός αριθμός των μετοχών που πρόκειται εν τέλει να επαναγοραστούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα καθοριστεί κατά τον τελικό διακανονισμό και θα βασίζεται σε μια έκπτωση ως προς τη σταθμισμένη κατά τον όγκο μέση τιμή της κοινής μετοχής της BristolMyers Squibb στη διάρκεια του προγράμματος ταχείας επαναγοράς μετοχών. Η BristolMyers Squibb αναμένει ότι η επαναγορά όλων των μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος ταχείας επαναγοράς μετοχών θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του δευτέρου τριμήνου του 2020.

Διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σε σχέση με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Michael Bonney, η Δρ. Julia A. Haller και η Phyllis Yale εντάχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της BristolMyers Squibb, αυξάνοντας το μέγεθος του Συμβουλίου από 11 σε 14 μέλη. Ο κ. Bonney και η Δρ. Haller υπηρέτησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Celgene μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Και τα τρία νέα μέλη διαθέτουν πολύτιμες δεξιότητες και σημαντική εμπειρία που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της BristolMyers Squibb.

Σύμβουλοι

Η Morgan Stanley & Co. LLC ενεργεί ως κύριος οικονομικός σύμβουλος της Bristol-Myers Squibb, και οι Evercore και Dyal Co. LLC ενεργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι της BristolMyers Squibb. Η Kirkland & Ellis LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της BristolMyers Squibb. Η J.P. Morgan Securities LLC ενεργεί ως κύριος οικονομικός σύμβουλος της και η Citi ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της Celgene. Η Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Celgene.

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •