Στα ίδια σχεδόν επίπεδα τα αποτελέσματα εννεαμήνου του Φουρλή

Ο Όμιλος FOURLIS το εννεάμηνο του 2019 παρουσίασε πωλήσεις €339,4εκατ., έναντι € 325,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2018αυξημένες κατά 4,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 44,4 εκατ., μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS16. Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε € 29,2 εκατ. έναντι € 28,5εκατ.την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 7,9εκατ.ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 10,1εκατ.έναντι κερδών € 9,5εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του2018. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 6,0 εκατ.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις €218,1εκατ.το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€213,1 εκατ.). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% συγκρινόμενες με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Το EBITDA στο εννεάμηνο του 2019 ανήλθε στα €25,9εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 20,8εκατ.έναντι €20,3εκατ.το αντίστοιχο διάστημα του2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €8,1εκατ. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα,τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT& THEATHLETE’SFOOT), οι πωλήσεις το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν στα €121,2 εκατ.παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€112,7εκατ.). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,1%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 9,3%, με όλες τις χώρες να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA €19,4εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 9,5εκατ. έναντι € 9,1εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο €1,0εκατ.

Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 135 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 13 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3σ την Τουρκία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εντός του 2019, το e-commerce θα λειτουργεί σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου.

  •  
    2
    Shares
  •  
  •  
  • 2
  •