Υποχώρησε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με το ΑξΙΑnumbers η συμμετοχή των ξένων επενδυτών τον Οκτώβριο υποχώρησε στο 67,2% έναντι 67% τον Σεπτέμβριο. Πιο συγκεκριμένα:

 • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €47,10 δισ., αυξημένη κατά 2,9% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,8%.
 • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.
 • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 67,2% έναντι 68,0% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,1%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.854,89 εκατ. ευρώ ή 3,9%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 65,1% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,6% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.
 • Συνολική αξία συναλλαγών €1,39 δις (αυξημένη κατά 5,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 36,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
 • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 635.402.406 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 10,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (574.369.559 τεμάχια) και αύξηση 8,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2018 (585.866.315 τεμάχια).
 • Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2019 πραγματοποίησαν το 53,3% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
 • 23,55 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 18,44 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
 • 942 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 582 τον προηγούμενο μήνα).
 • Κέρδη της τάξης του 1,6% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2019 έφτασε τα €1.385,84 εκατ.  σημειώνοντας άνοδο κατά 5,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.315,10 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.018,05 εκατ., σημειώθηκε άνοδο της τάξης του 36,1%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2019 ήταν €69,72 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€68,01 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€47,35 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2019 ανήλθε στις 23.546 έναντι 18.440 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 16.525).

Τον Οκτώβριο 2019 δημιουργήθηκαν 942 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 582 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €47,10 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €45,75 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2,9% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €36,83 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 27,9%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Οκτώβριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €38,93 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€72,88 εκατ.), Οργανισμούς Ε.Ε. (€18,20 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€15,28 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€9,42 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€70,46 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€5,51 εκατ.) .

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €38,92 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€27,46 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€6,16 εκατ.), Επαγγελματικά ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€3,96 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€2,53 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,47 εκατ.) και Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€1.18 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,13 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2019 πραγματοποίησαν το 53,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 51,8% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Οκτώβριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 55,6% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Οκτώβριο 2019 πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 22,1% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 15,5% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 65,1% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 67,2%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,8% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 34,9% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α..

 •  
 •  
 •  
 •  
 •