Fear of the dark για την μετοχή της MLS;

Πέρασε ένας χρόνος και κάτι από το σκάνδαλο της Folli Follie, και η επιφυλακτικότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει αυξημένη. Κι όχι άδικα βέβαια, καθώς ακραίες μεταβολές τιμών δημιουργούν αρνητικούς συνειρμούς στους επενδυτές. Την εβδομάδα που μας πέρασε, η μετοχή της MLS έχασε μέσα σε πέντε συνεδριάσεις (8-11/10) το 91,3% της χρηματιστηριακής της τιμής, χωρίς να υπάρχει (προς το παρών) κάποια επίσημη ανακοίνωση για την οικονομική της υγεία από την ίδια την εταιρεία, αλλά ούτε και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Λένε ότι η ιστορία διδάσκει, και δεν έχουν και άδικο. Ποιος αλήθεια δεν θυμάται τις μαύρες εκείνες ημέρες της πτώσης της Folli Follie; Κάπως έτσι δεν ξεκίνησε η αποκάλυψη του σκανδάλου; Τουλάχιστον στην περίπτωση της MLS δεν υπάρχει αμερικανικό fund, κι αυτό προς το παρών είναι θετικό.

Η ξαφνική πτώση της τιμής της MLS θα μπορούσε να έχει πολλές αιτίες, οι οποίες όμως «προς χάριν» της άρτιας επενδυτικής διακυβέρνησης δεν μας έχουν γίνει γνωστές. Εξάλλου στην Ελλάδα βρισκόμαστε, κι όχι στην Wall Street. Αξίζει όμως να ρίξουμε μια ματιά στην τελευταία εξαμηνιαία έκθεση της εταιρείας, στην προσπάθεια μας να ανακαλύψουμε τις αιτίες της πτώσης της μετοχής.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου

Στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ο κύκλος εργασιών της MLS ανήλθε στα 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2018, και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται στα 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Η εικόνα των αριθμοδεικτών

Ο αριθμοδείκτης σύνολο υποχρεώσεων προς σύνολο ιδίων κεφαλαίων, δείχνει την κεφαλαιακή μόχλευση που έγινε από τους μετόχους και την διοίκηση της εταιρείας, και όσο μεγαλύτερος είναι από το 1 τόσο πιο υπερχρεωμένη θεωρείται η εταιρεία, και τόσο υψηλότερη η κεφαλαιακή της μόχλευση. Όπως προκύπτει από την εξαμηνιαία έκθεση της MLS, ο συγκεκριμένος δείκτης ανέρχεται στο 117,5% έναντι 96,2% του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, δηλαδή η εταιρεία μόχλευσε περισσότερα κεφάλαια. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι στην έκθεση πρώτου εξαμήνου του 2018 ο συγκεκριμένος δείκτης διαμορφωνόταν στο 84,2%.

Ο μέσος χρόνος είσπραξης από πελάτες διαμορφώνεται στις 148,3 μέρες έναντι 80,2 ημερών του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, αποτυπώνοντας την δυσκολία της εταιρείας να εισπράξει τις απαιτήσεις από τους πελάτες της, επηρεάζοντας αρνητικά (όπως θα δούμε στη συνέχεια) τα ταμειακά της διαθέσιμα, και τους αριθμοδείκτες ρευστότητας.

Ο μέσος χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη ανήλθε στις 210,7 μέρες, έναντι 215,6 ημερών το πρώτο εξάμηνο του 2018, αποτυπώνοντας την δυσκολία της εταιρείας να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς της τόσο στην εσωτερική, όσο και την εξωτερική αγορά.

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, αποτυπώνει την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης διαμορφώθηκε στο 1,01 έναντι 1,77 του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018, αποτυπώνοντας ότι εάν συνεχιστεί η πτωτική πορεία του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη η εταιρεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στο μέλλον να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας, αποτυπώνει ότι κι αυτός της γενικής με την μόνη διαφορά ότι δεν περιλαμβάνει τα αποθέματα, καθώς αυτά σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα, αποτελώντας μια καλύτερη εικόνα της δυνατότητας της εταιρείας να εξοφλεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Ο συγκεκριμένος δείκτης διαμορφώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους στο 0,54, έναντι 1,09 του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, δείχνοντας ότι η εταιρεία εμφανίζει δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων χωρίς την χρήση κεφαλαίου κίνησης.

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού, ο οποίος αποτυπώνει την απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού, και ο οποίος στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στο 1,4% έναντι 2,97% του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, αποτυπώνοντας την δυσχέρεια διοίκησης της εταιρείας αξιοποιήσει αποδοτικότερα τα στοιχεία του ενεργητικού.

Η εταιρεία έχει εκδώσει και δύο ομολογιακά δάνεια, ένα διάρκειας 4+1 ετών ύψους 4 εκατ. ευρώ, κι ένα διάρκειας 5 ετών ύψους 6 εκατ. ευρώ, με την τιμή αυτών να ανέρχεται στην εναλλακτική αγορά στο 80 και 65.

Μερικά tips

Αξίζει να αναφερθεί εδώ, ότι η εταιρεία κατέχει 317.850 ιδίες μετοχές, πουλώντας το πρώτο εξάμηνο του έτους ιδίες μετοχές 91.600 τεμαχίων με μέση τιμή κτήσης τα 4,05 ευρώ, και μέση τιμή πώλησης τα 5,20 ευρώ, αποκομίζοντας κέρδος 105.340 ευρώ.

Την έκθεση του πρώτου εξαμήνου του 2018, έλεγξε η ελεγκτική εταιρεία Crowe SOL, με την ετήσια έκθεση χρήσης 2018 να υπογράφει ο ανεξάρτητος ορκωτός λογιστής κ. Γεώργιος Αθ. Σκαμπαβίριας, ενώ αυτή του πρώτου εξαμήνου του 2019 η ελεγκτική εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ.

Το «γκρέμισμα» της μετοχής

Η μετοχή της MLS μέσα σε διάστημα πέντε συνεδριάσεων (7-11/10) κατέγραψε πτώση 91,3%, καθώς από τα 3,96 ευρώ που έκλεισε την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, βρέθηκε μια εβδομάδα αργότερα στα 2,07 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση της να ανέρχεται στα 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους η μετοχή καταγράφει απώλειες 55,96%. Στο διάστημα 8-11/10 η μετοχή στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε όγκο 424.368 τεμαχίων έναντι 30.330 τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών, με αυτόν να διαμορφώνεται στις 7 Οκτωβρίου στις 6.744 τεμάχια.

Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο κ. Ιωάννης Καματάκης με 49,17%, με τον σεϊχη από το Κατάρ Sheikh Khalid Bin Jassim A.J. Al-Thani να ελέγχει μέσω της MAL HOLDING LTD το 5,36%, και το free float να ανέρχεται στο 45,47%.

Το P/E της μετοχής διαμορφώνεται (κλείσιμο 11/10) στο 26,48, με την τιμή προς λογιστική αξία να ανέρχεται στο 0,95, όπου ως μεμονωμένος δείκτης θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την μετοχή ως υποτιμημένη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κι ως βαθμός κινδύνου της εταιρείας.

Παρά το γεγονός ότι σε μια τόσο μεγάλη πτώση της μετοχής η τεχνική ανάλυση δεν μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, αξίζει όμως να ρίξουμε μια ματιά στο μακροχρόνιο γράφημα της μετοχής, καθώς διακρίνουμε σε αυτό ότι κατά το παρελθόν η μετοχή είχε πραγματοποιήσει τέτοιες μεγάλες πτώσεις, υποχωρώντας πλέον κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,6832 ευρώ (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στα 1,9287 ευρώ (γραμμή ΓΔ).

Συμπέρασμα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι αριθμοδείκτες ρευστότητας της εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους χτύπησαν τον κώδωνα του κινδύνου για την μελλοντική πορεία της, καθώς τόσο η αύξηση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές (στα 12,25 εκατ. στο Η1 2019 ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018), όσο και οι επενδύσεις σε αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (Η1 2019 σε 4,22 εκατ. ευρώ έναντι 3,55 εκατ. ευρώ το Η1 2018) αυξήθηκαν στην προσπάθεια της να αναπτύξει νέες τεχνολογίες για τα προϊόντα της.

Η διατήρηση των μεριδίων της MLS στα τρέχοντα επίπεδα, σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, ενδεχομένως να φέρει στα επόμενα έτη την εταιρεία σε δυσχερή θέση, σε ένα κλάδο ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλο ανταγωνισμό και χρήση σημαντικών κεφαλαίων για έρευνα νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό πάντα με την προσιτή τιμή των προϊόντων.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

  •  
    9
    Shares
  •  
  •  
  • 9
  •