Το VALEA FOUNDATION, o Γιώργος Μελισσανίδης και η μετοχή του ΟΠΑΠ

Τον τελευταίο μήνα μπορεί το ελληνικό χρηματιστήριο να μην προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις, παρά το γεγονός ότι ο γενικός δείκτης ενισχύεται από τις αρχές του έτους 41,91%, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιες από τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο αφήνουν τους επενδυτές αδιάφορους.

Η υπόθεση της Folli Follie, και η πρόσφατη ειδησεογραφία γύρω από την SATO, οδήγησαν στην λεπτομερέστερη μελέτη των εταιρικών αποτελεσμάτων. Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ το βράδυ της Παρασκευής σχετικά με την αποχώρηση του Γιώργου Μελισσανίδη, και τον έλεγχο πλέον από το VALEO FOUNDATION, ίσως κρύβει κάποιες εξελίξεις για το μέλλον της εταιρείας, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε στις 11 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τα οποία τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 198,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 26,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, τα καθαρά κέρδη στα 91,8 εκατ. ευρώ έναντι 66,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018, και τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,2894 σεντς έναντι 0,2077 σεντς το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού διαμορφώνεται στο 7,5%, έναντι 12,2% το 2018, εμφανίζοντας μια αδυναμία της εταιρείας να αξιοποιήσει τα στοιχεία του ενεργητικού της. Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 21,6%, έναντι 28,4% το 2018, παρουσιάζοντας αδυναμία της εταιρείας να διαχειριστεί αποδοτικότερα τα κεφάλαια της. Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώνεται στο 0,89, έναντι 1,10 το 2018, προειδοποιώντας πως η εταιρεία δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει με σχετική «άνεση» σε κάποιο έκτακτο γεγονός, καθώς θα χρειάζεται σε μια τέτοια περίπτωση επιπλέον ρευστότητα. Τέλος, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 21,13%, με αυτόν να ανέρχεται στα 362 εκατ. ευρώ έναντι 459 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018.

Το VALEA FOUNDATION

Την Παρασκευή το βράδυ ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι:«Κατόπιν της τροποποίησης της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta (ήτοι της συμφωνίας μετόχων σχετικά με ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων της Emma Delta Management Ltd., της Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd. και της Emma Delta Hellenic Holdings Ltd.) την 27η Ιουνίου 2019, σε συνδυασμό με την αποχώρηση του κου Jiri Smejc, από την 27η Ιουνίου 2019 η Emma Delta Management Ltd. δεν τελεί πλέον υπό τον απώτατο κοινό έλεγχο του VALEA FOUNDATION και του κυρίου Γεωργίου Μελισσανίδη. Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Μετόχων της Emma Delta, όπως τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε την 27η Ιουνίου 2019, το VALEA FOUNDATION ασκεί, μέσω της SAZKA Group a.s., αποκλειστικό έλεγχο επί της Emma Delta Management Ltd. κατά την έννοια του νόμου 3556/2007. Τούτου δοθέντος, η γνωστοποίηση που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουλίου 2019 από την Εmma Delta Hellenic Holdings Ltd. ανακλήθηκε και αντικαθίσταται από τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα».

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας www.ependisinews.gr στις 20/2/2017, «το… ενδιαφέρον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κέντρισε το πέρασμα του ΟΠΑΠ σε «ίδρυμα» με έδρα το Λιχτενστάιν. Γι’ αυτό και η εποπτική αρχή του Χρηματιστηρίου ξεκίνησε για το θέμα της μεταβίβασης του ελέγχου της εισηγμένης στο Valea Foundation. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε σχετική επιστολή με ερωτήματα στη διοίκηση του ΟΠΑΠ την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, στα οποία η εισηγμένη υποχρεούται να απαντήσει σε πέντε εργάσιμες». Ωστόσο καμία επίσημη ανακοίνωση δεν υπήρξε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο εάν το Valea Foundation ή ο ΟΠΑΠ απάντησαν στην σχετική επιστολή της πρώτης, και στην περίπτωση του όχι, ποιες ήταν οι επόμενες ενέργειες της ΕΚ.

Στα παραπάνω θα περίμενε κανείς να λειτουργήσουν άμεσα οι θεσμικοί φορείς του ελληνικού χρηματιστηρίου, καθώς επίσημα αναγράφεται ότι το Valeo Foundation δεν έχει μετόχους και δεν ελέγχεται από κανένα πρόσωπο, όπως προκύπτει και από το σχετικό link.

Η μετοχή του ΟΠΑΠ

Η μετοχή του ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε την Παρασκευή (27/9) με εβδομαδιαίες απώλειες 2,56%, ενώ από τις αρχές του έτους ενισχύεται 25,08%, με το P/E να διαμορφώνεται στο 17,83, και με την εσωτερική αξία να βρίσκεται στο 2,04, και την τιμή προς εσωτερική αξία στο 4,65, καθιστώντας την μετοχή υπερτιμημένη.

Στο παρακάτω εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή του ΟΠΑΠ έχει αντίσταση στα 10,3275 ευρώ (γραμμή ΑΒ), ολοκληρώνοντας έπειτα από τρεις εβδομάδες κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τις επόμενες συνεδριάσεις να είναι κρίσιμες, καθώς αναμένεται να δοκιμάσει την ισχυρή στήριξη του κινητού μέσου όρου των πενήντα ημερών (9,3506 ευρώ), καθώς και την ανοδική γραμμή τάσης που ξεκίνησε την τελευταία εβδομάδα του περασμένου Δεκεμβρίου.

Συμπέρασμα

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου εμφάνισαν μείωση στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων, προειδοποιώντας για την ρευστότητα της εταιρείας, παρά το γεγονός ότι τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 59%, ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται η μείωση του καθαρού δανεισμού. Όσο αφορά την μετοχή της εταιρείας, αυτή κρίνεται βάση τιμής προς εσωτερικής αξίας ακριβή, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να στρέφεται στην διάσπαση ή όχι της στήριξης του κινητούς μέσου όρου των πενήντα ημερών.

  •  
    36
    Shares
  •  
  •  
  • 36
  •