Μάνος Χατζηδάκης: Τα εσφαλμένα συμπεράσματα από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα εξαμήνου

Την ερχόμενη Δευτέρα θα λύσουν τις διαφορές τους αγοραστές και πωλητές σε μια συνεδρίαση ντέρμπι που θα κρίνει το πρόσημο του μήνα. Το κλείσιμο του προηγούμενου μήνα έγινε στις 868,1 μονάδες, οριακά κοντά στο κλείσιμο της Παρασκευής γεγονός που αφήνει ανοικτούς λογαριασμούς για την τελευταία συνεδρίαση που θα διαμορφώσει και την επίδοση του εννεαμήνου. Ως τώρα ο Σεπτέμβριος ήταν μήνας συσσώρευσης και επιλεκτικού ενδιαφέροντος που αντιστάθμισε επιμέρους πιέσεις σε δεικτοβαρείς τίτλους. Οι επενδυτές κινήθηκαν περισσότερο με γνώμονα τα θεμελιώδη μεγέθη του εξαμήνου τα οποία είτε δικαιολόγησαν και υποστήριξαν αποτιμήσεις είτε έδειξαν ότι οι τιμές περιέχουν περισσότερη αισιοδοξία από όσο ενδεχομένως αξίζουν. Οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές υποχώρησαν καθώς η Αγορά δεν έβγαλε κίνηση, μάλιστα στην τελευταία εβδομάδα του μήνα το εύρος διακύμανσης του Γενικού Δείκτη συρρικνώθηκε σε 23 μονάδες. Τα θεμελιώδη μετά και το ετήσιο συνέδριο της ΕΧΑΕ στο Λονδίνο ξαναμπαίνουν στο κάδρο καθώς οι εμπλεκόμενοι θα επαναξιολογήσουν την στάση τους για την πορεία των εταιριών του ΧΑ έχοντας τα πρώτα συγκεντρωτικά νούμερα του 2019 αλλά και περισσότερη πληροφόρηση για τις προοπτικές τους.

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων εξαμήνου

Τα έως τώρα (40%) αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών δείχνουν αύξηση στην κερδοφορία κατά 123% στα κέρδη μετά από φόρους ενώ αν εξαιρεθούν οι τράπεζες η καθαρή κερδοφορία παραμένει αυξημένη κατά 45%. Ωστόσο η μεγάλη διαφορά του κατασκευαστικού κλάδου, της ΔΕΗ και των διυλιστηρίων σε σχέση με την περυσινή επίδοση δημιουργεί εσφαλμένα συμπεράσματα ως προς την δυναμική των καθαρών κερδών δεδομένης και της φετινής μείωσης του φορολογικού συντελεστή κατά 100 μονάδες βάσης. Σε επίπεδο λειτουργικών κερδών η βελτίωση που καταγράφεται είναι πιο ήπια (+6%), ωστόσο και εδώ υπάρχει η επίπτωση της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 16 το οποίο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ενίσχυσε το λειτουργικό αποτέλεσμα στην πρώτη χρήση εφαρμογής του προτύπου. Ο καθαρός δανεισμός φαίνεται αυξημένος κατά 7% ως αποτέλεσμα των προσαρμογών του ΔΠΧΠ 16 και της διανομής μερισμάτων τα οποία περιόρισαν τα ταμειακά διαθέσιμα. Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η αναλογία κερδοφόρων ζημιογόνων η οποία κινείται σε αναλογία 3:1 κινούμενη στο καλύτερο σημείο από κάθε άλλη δημοσίευση τα τελευταία 10 χρόνια. Το αποτέλεσμα του α’ εξαμήνου περιέχει αρκετούς έκτακτους παράγοντες και η ολοκλήρωση της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων ενδεχομένως να απαιτήσει μια δεύτερη ανάγνωση προκειμένου να διαγνωσθεί αν υπάρχει ισχυρή ή απλώς βελτίωση στα θεμελιώδη δεδομένα της Ελληνικής Αγοράς.

Η τεχνική εικόνα του Γενικού δείκτη

Τα τεχνικά δεδομένα του Γενικού Δείκτη δεν άλλαξαν ιδιαίτερα, καθώς η μεγάλη εικόνα δείχνει ανάλωση χρόνου χωρίς να απειλούνται ευαίσθητες ζώνες τιμών. Στην ευθεία των 850 μονάδων υπάρχει μια διακριτική αγοραστική αντίδραση που επαναφέρει το Γενικό Δείκτη σε επαφή με τα υψηλά του, χωρίς να αλλάζει η βραχυπρόθεσμη δυναμική των κινητών μέσων που παραμένει ανοδική. Το ίδιο ισχύει και για τον MACD ο οποίος ωστόσο χρονικά έχει εξαντλήσει τα όρια ανοχής, και στην επόμενη απόπειρα θα μεταβάλει την τάση του σε πτωτική. Οι ταλαντωτές παραμένουν σε ουδετερότητα διατηρώντας το σημαντικό δυνητικό ανοδικό περιθώριο σε ισχύ έχοντας μετριάσει εκ νέου την φορά κλίσης της καμπύλης τους. Συμπερασματικά δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα για να αναθεωρηθεί το ανοδικό σενάριο των νέων υψηλών, η κάμψη των τζίρων δεν έφερε και κάμψη τιμών, και αυτό ερμηνεύεται ως μια ακόμα υπόσχεση ανοδικής αναμονής.

Η εβδομάδα που έρχεται

Την ερχόμενη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι ανακοινώσεις όσων εταιριών δημοσιεύουν εξάμηνο με την εστίαση να γίνεται κυρίως στα χαρτιά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα. Πέρα από τα αποτελέσματα σε μάκρο επίπεδο, η κατάθεση του προσχέδιου του προϋπολογισμού του 2020 (7 Οκτωβρίου) στο οποίο αναμένονται οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών σε εταιρικά κέρδη και μερίσματα θα έχει τις αναγνώσεις της σε όσες εταιρίες έχουν υψηλό δείκτη πωλήσεων στην ελληνική οικονομία. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου αναμένεται και η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για την δημιουργία του ταμείο των προβληματικών δανείων των συστημικών τραπεζών. Σε πιο κοντινά γεγονότα την ερχόμενη Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η εξάμηνη δημοπρασία εντόκων με το επιτόκιο του αμέσως προηγούμενου μήνα να βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό του 0,15%. Την προσεχή Τετάρτη 2 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη ή επίσημη έναρξη των εργασιών για την κατασκευής της μονάδας φυσικού αερίου της Μυτιληναίος συνολικής ισχύος 824MW, ενώ την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την άδεια του καζίνο του Ελληνικού.

Μάνος Χατζηδάκης

Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης, BETA ΑΧΕΠΕΥ
(Email: info@beta.gr | www.beta.gr)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •