Πτώση 62,4% στα προ φόρων κέρδη της ΠΛΑΙΣΙΟ στο α’ εξάμηνο

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε ανακοίνωσε σήμερα μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

  • Σταθερός όγκος πωλήσεων στα € 137,5 εκ. από € 137,0 εκ.(+0,4%) και βελτίωση του μικτού κέρδους (+3,2%, στα €29,3 εκ)
  • Υποχώρηση των κερδών πριν και μετά από τη φορολογία στα € 0,5 εκ. και € 0,2 εκ. αντίστοιχα, λόγω της αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων και από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, αλλά με προσαρμοσμένο EBITDA ελαφρά ανοδικό στα € 2,8 εκ. από € 2,7 εκ.
  • Υψηλή ταμειακή ρευστότητα στα επίπεδα των € 30 εκ. και θετική καθαρή ρευστότητα στα € 13,1 εκ. παρά τις υψηλές επενδύσεις για νέα καταστήματα και τη δραστηριοποίηση στην αγορά των λευκών συσκευών, το τελευταίο έτος
  • Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με ίδια κεφάλαια σταθερά σε επίπεδο άνω των € 90 εκ

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Το πρώτο εξάμηνο του 2019 χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα στις αγορές που δραστηριοποιείται το Πλαίσιο, καθώς οι πελάτες μας κινήθηκαν με συγκρατημένη καταναλωτική διάθεση, αναμένοντας τις πολιτικές εξελίξεις. Στο περιβάλλον αυτό, οι ρυθμοί ανάπτυξης του Ομίλου επιταχύνθηκαν όπως αναδεικνύει η λειτουργία τριών νέων μεγάλων καταστημάτων τους τελευταίους δώδεκα μήνες, μεταβολή που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε επιτευχθεί σε τόσο σύντομο χρόνο, αλλά και η προετοιμασία για την παρουσία μας στην αγορά των λευκών συσκευών που τελικά υλοποιήθηκε στο τέλος Ιουνίου. Οι αναπτυξιακές αυτές ενέργειες επέδρασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, στις ταμειακές ροές του Ομίλου, δίχως, ωστόσο, να περιορίσουν τις επιδόσεις στο μικτό κέρδος και τα (προσαρμοσμένα) EBITDA, μεγέθη που κατέγραψαν, για άλλη μια περίοδο, ελαφρά ανοδικά αποτελέσματα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επίδοση του τομέα των ειδών γραφείου που επέδειξε άνοδο πωλήσεων πλέον του 5% και (προσαρμοσμένου) EBITDA κοντά στο 10%, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους στο σύνολο των προϊόντων μας. Στο παραδοσιακά πιο αποδοτικό για τον Όμιλο, δεύτερο εξάμηνο του έτους προσδοκούμε την ποσοτική «ωρίμανση» των επενδύσεων και της εν γένει στοχευμένης στρατηγικής μας και παραμένουμε σε εγρήγορση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ώστε να βελτιώσουμε την αξία των μετόχων μας, κατά τη συμπλήρωση της πρώτης πεντηκονταετίας δράσης της Πλαίσιο».

Ολόκληρη η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου εδώ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •