Αύξηση κερδών για την Ιντρακάτ στο α’ εξάμηνο

Η Ιντρακάτ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τα οποία:

Οι πωλήσεις του Ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε €126,2 εκ.έναντι €81,9 εκ. του 1ου εξαμήνου του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 54%. Το EBITDA του Ομίλου για το 1ο εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε κέρδη €8,3 εκ.έναντι κερδών €6,1 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου πριν από τυχόν προβλέψεις και απομειώσεις της περιόδου, ανήλθε σε €8,8 εκ. έναντι € 5,8 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1,25εκ. έναντι κερδών € 1,03 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 741,5 χιλ. έναντι κερδών € 227,6 χιλ.

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε €124,2 εκ.έναντι €79,9 εκ. σημειώνοντας αύξηση 55,2% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2018. Το EBITDA της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε κέρδη €8 εκ. έναντι κερδών €5,9 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Το προσαρμοσμένο EBITDA της Εταιρείας πριν από τυχόν προβλέψεις και απομειώσεις της περιόδου ανήλθε σε €8,5 εκ.έναντι € 5,6 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη €3,1 εκ.έναντι κερδών €1,85 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1,27 εκ. έναντι κερδών € 1,14 εκ.

Ο Όμιλος INTRAKAT υπέγραψε εντός του Α ́εξαμήνου 2019 νέες συμβάσεις ύψους €47,5 εκ. Στις 30.06.2019 το ανεκτέλεστο του Ομίλου ανερχόταν σε €394 εκ., πλέον νέα έργα ποσού €143 εκ. στα οποία έχει μειοδοτήσει ο Όμιλος έως σήμερα.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •