Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών της LAMDA Development στο πρώτο εξάμηνο

Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλο υτο α ́ εξάμηνο2019ανήλθαν σε €27εκατ.,καταγράφοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το α ́ εξάμηνο του 2018, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα€37,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 48,2%. Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε επομένως κατά 10,6% και ξεπέρασε τα €486 εκατ. (€6,24/μετοχή).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των εμπορικών μας κέντρων παρουσίασε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και η μέση πληρότητα προσεγγίζει το 99%, ενώ παραμένει αμείωτο το ενδιαφέρον για νέες μισθώσεις. Αναλυτικά:

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων των εμπορικών μας ακινήτων ανήλθε στα €27,0εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 7,6% αποτυπώνοντας την άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων καθώς και το νέο λογιστικό χειρισμό της δαπάνης που αφορά τη λειτουργική μίσθωση του Mediterranean Cosmos. Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €37,2εκατ. έναντι €25,1εκατ. το α ́ εξάμηνο του 2018καταγράφοντας αύξηση 48,2%,κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτιμήσεων των επενδυτικών ακινήτων. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων Net Asset Value ανήλθε σε €486,1 εκατ.(€6,24 ανά μετοχή).

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (NetLoan to Value) ανέρχεται σε 39,2 %,σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης, η Εταιρεία έχει στην κατοχή της 1.866.007 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,34% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,87 ανά μετοχή.

Η μετοχή της εταιρείας παρουσιάζει άνοδο 55% σε σχέση με το κλείσιμο την 31/12/2018, με τιμή μετοχής €8,82 στις 09/09/2019.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Oι εργασίες για την επέκταση του Golden Hall, με στόχο την ενίσχυση ιδιαίτερα του τομέα της οικογενειακής ψυχαγωγίας, βρίσκονται σε εξέλιξη. Το ύψος της επένδυσης θα ανέλθει στα €25 εκατ. και προβλέπεται να δημιουργήσει περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας. H λειτουργία ενός σημαντικού τμήματος του έργου αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2019.Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, έχουν ήδη εκδοθεί οι τρεις από τις τέσσερις απαιτούμενες ΚΥΑ και η ολοκλήρωση των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων προχωράμε γοργούς ρυθμούς

  •  
  •  
  •  
  •  
  •