Το νέο Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα καθήκοντά του ανέλαβε, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το επταμελές Δ.Σ. της Επιτροπής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλική Λαζαράκου.
 • Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Κονταρούδης.
 • Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστασία Στάμου.
 • ΜΕΛΟΣ: Χριστίνα Παπακωνσταντίνου – Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.
 • ΜΕΛΟΣ: Νικόλαος Πορφύρης – Εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • ΜΕΛΟΣ: Σπυρίδων Σπύρου.
 • ΜΕΛΟΣ: Αναστάσιος Βιρβιλιός.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι πενταετής.

 •  
  2
  Shares
 •  
 •  
 • 2
 •