Η UNIBIOS, περνάει ένα βήμα μπροστά με την αύξηση κεφαλαίου

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία αύξησης του μετοχικού  κεφαλαίου της   εταιρίας «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» με καταβολή μετρητών και συμψηφισμό απαιτήσεων προκαταβολών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων που αποφασίσθηκε από την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.10.2018 και πραγματοποιήθηκε από τις 29.07.2019 έως και τις 12.08.2019.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου θα ανέλθει σε 3.750.556 Ευρώ.  Η αύξηση αντιστοιχεί στην έκδοση 12.501.852 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

Με τα κεφάλαια που αντλήθηκαν η Unibios θα προχωρήσει στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου που στοχεύει στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του ομίλου, στην αύξηση του περιθωρίου EBITDA με εξοικονόμηση δαπανών και την περαιτέρω δραστηριοποίηση στο τομέα παραγωγής και πώλησης νερού μέσω της θυγατρικής του Ομίλου Watera International που θα επιδιώξει να τονώσει και να αυξήσει τις υφιστάμενες δραστηριότητες και να εκκινήσει και άλλες συμπληρωματικές.

Ποιά είναι η UNIBIOS

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού καθώς και της Εκτέλεσης Ειδικών Τεχνικών Έργων.

Η WATERA International SA, είναι θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και  μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα.  Επίσης, μέσω άλλων θυγατρικών της εταιρειών η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία,  Βουλγαρία και Ιταλία ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

  •  
    28
    Shares
  •  
  •  
  • 28
  •