Μια Μακροσκοπική Θεώρηση Δημιουργίας του Δημόσιου Χρέους μας, ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

Tου Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά, οικονομολόγου.

Η διαχρονική μακροσκοπική εξέταση της εξέλιξης του Δημόσιου χρέους της χώρας, ως ποσοστό του Α.Ε.Π., συνιστά τον κοινό τόπο των οικονομολόγων – μελετητών του, ότι: -η εξέταση αυτή, σε συσχέτιση με τις πολιτικο-οικονομικές παραμέτρους της- αποτελεί και μια σημαντική προσέγγιση στην αξιολόγηση των αιτίων και των υπευθύνων, εκείνων που μας έφεραν και τη σημερινή αδυσώπητη οικονομική κρίση που βιώνουμε εξακολουθητικά. Παράλληλα, αυτή η ακολούθως παρατιθέμενη εξελικτική αριθμητική αποτύπωση του δημόσιου χρέους μας, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο υλικό, για μια ψύχραιμη αποτίμηση των στοιχείων, που θα κρίνουν και τους υπεύθυνους -αν ποτέ έλθει αυτή η ώρα, των ιστορικών τους ευθυνών- για την χρεοκοπία.

Εύλογη, λοιπόν, καθίσταται ακόμα και η απλή «θέαση» της διαχρονικής εξέλιξης του Δημόσιου Χρέους της χώρας -ως ποσοστού του Α.Ε.Π. της- από την «μεταπολίτευση», μέχρι και σήμερα.

Οι πίνακες των στοιχείων -και οι δευτερογενείς επεξεργασίες τους- που ακολουθούν στο σημερινό μας δημοσίευμα, είναι ιδιαίτερα εύγλωττοι, ακόμα και για τον μέσο Έλληνα αναγνώστη. Είναι στοιχεία τα οποία, ξεδιαλύνουν πολλούς από τους διαδεδομένους μύθους ή/και από τις εσφαλμένες εντυπώσεις, με την αμείλικτη αλήθεια της αντικειμενικής πραγματικότητας. Την αλήθεια των αριθμών.

Από την επισκόπηση των στοιχείων αυτών, καταφαίνεται κι ο επιμερισμός του καταλογισμού της συνευθύνης που υπάρχει -πράγματι- ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές παρατάξεις ή πολιτικά ρεύματα και οι οποίες, ως Κυβερνήσεις αμιγών πολιτικών παρατάξεων, κυβέρνησαν, από την «μεταπολίτευση» μέχρι σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΩΣ % ΤΟΥ Α.Ε.Π., ΑΠΌ ΤΟ 1975 – 2015:

1

2

3

4

5

6

Χρονικές

Περίοδοι:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ:

Δημ. Χρέος, ως % Α.Ε.Π.:

% Μεταβολή

του Δ.Χ.:

% μεταβολή Δ.Χ. (Ετήσια)

%ΔΧ,+157,3%

(1975-2015)

1974:

24,7%

1975 – 1981:

Ν.Δ. Κωνστ. Καραμανλή

34,5%

+ 9,8% / 7χρ.

+ 1,4%

+6,23%

1981 – 1988:

ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Α. Παπανδρέου

66,8%

+32,3%/7,5χρ.

+ 4,31%

+ 20,53%

1989 – 1990:

Τζανετάκη

& Ζολώτα

69,9%

+ 3,1% / 1χρ

+ 3,1%

+ 1,97%

1990 – 1993:

Ν.Δ. / Κωνστ.

Μητσοτάκη

111,6%

+ 41,7% / 4χρ.

+ 10,43%

+ 26,51%

1994 – 1995:

ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Α. Παπανδρέου:

110,1%

– 1,5% / 1,5χρ.

– 1%

– 0,95%

1996 – 2003:

ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Κ. Σημίτη

107,8%

– 2,3% / 8χρ.

– 0,29%

– 1,46%

2004 – 2009:

Ν.Δ. / Κώστα

Καραμανλή:

129,7%

+21,9%/5,5χρ.

+ 3,98%

+ 13,92%

2009 – 2010:

ΠΑ.ΣΟ.Κ. / Γ. Παπανδρέου:

133%

+3,3%/0,5χρ.

+ 6,6%

+ 2,10%

2010 – 2015:

Μνημονιακές Κυβερνήσεις

182%

+ 52% / 5χρ.

+ 10,4%

+ 33,06%

Πηγές στοιχείων Πίνακα: Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Εθνικοί Λογαριασμοί, Κρατικοί Προϋπολογισμοί του Γ.Λ.Κ..

Ο στόχος της εξέτασης του Δημόσιου Χρέους μας, είναι διπλός: α) Από τη μια πλευρά, διερευνά τις -ποσοτικοποιημένες ποσοστιαία- ιστορικές, πολιτικές και οικονομικής βαρύτητας, αιτίες, στη δημιουργία και τη διαρκή διεύρυνση του Δημόσιου Χρέους της χώρας μας. Καθώς αποτελεί, συγχρόνως και μια πρώτη εκτίμηση των περιθωρίων ανάσχεση των φαινομένων περαιτέρω διόγκωσης του στο μέλλον και β) Από την άλλη, αποβλέπει στην πιθανολόγηση -απ’ τον κοινό νου- των δυνατοτήτων που διαγράφονται, ώστε, αυτό το κολοσσιαίο Δημόσιο Χρέος, να καταστεί βιώσιμο και διαχειρίσιμο, ώστε αυτό, να μην καθίσταται εξοντωτικό της προσδοκούμενης ανάπτυξής μας, για το παρόν και ιδίως, το μέλλον του λαού και του τόπου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ «ΠΙΝΑΚΑ 1», ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΩΣ % ΤΟΥ Α.Ε.Π., ΑΠΌ ΤΟ 1974 – 2014:

1

2

3

4

5

6

Κατηγορίες Διακυβέρνησης

(1975 – 2014)

Χρόνια Διακυβέρνησης:

% Αθροιστική Μεταβολή του Δ.Χ.:

Μέση Ετήσια % Μεταβολή του Δ.Χ.

% συμμετοχή στο + 157,3%

(1974 – 2014)

% ευθύνη στο Δ.Χ. Αμιγών Κυβερνήσεων

Κυβερνήσεις Αμιγώς Ν.Δ.:

16,5 χρόνια

+73,4%

+4,45%

+47,26%

4,45/6,26*%=

71,1%

Κυβερνήσεις Αμιγώς ΠΑΣΟΚ:

17,5 χρόνια

+31,8%

+1,81%

+20,48%

1,81/6,26*%=

28,9%

ΣυγΚυβέρνηση:

1 χρόνο

+3,1%

+3,1%

+2%

Μνημονιακές

Κυβερνήσεις:

5 χρόνια

+52%

+10,4%

+33,48%

Σύνολα Περιόδων:

40 χρόνια

+155,3%

+3,88%

+100%

Απ’ τη συνεκτίμηση των στοιχείων των πινάκων που προηγήθηκαν, προκύπτουν ορισμένα -σχεδόν προφανή- γενικά πολιτικά και οικονομικά συμπεράσματα, όπως:

 1. Την περισσότερο άσχημη επίδοση, στην αύξηση του δημόσιου χρέους -με μέση ετήσια αύξησή του κατά +10,4%- τη σημείωσαν οι «μνημονιακές» Κυβερνήσεις (ιδίως μετά την υπέρβαση του ορίου του 120% του ΑΕΠ, που κατέστησαν το χρέος ατιθάσευτο). Κι αυτό, παρά το «κούρεμα» του Μαρτίου του 2012. Και παρ’ ότι, επίσης, οι Κυβερνήσεις αυτές, επικεντρώθηκαν -υποτίθεται- στην ανάσχεση του Δημόσιου Χρέους. Μέσα από τις αιματηρές πολιτικές των μνημονίων που εφάρμοσαν, αλλά και μέσα απ’ τα προγράμματα δημοσιονομικής σταθερότητας (τα οποία, όπως ομολογήθηκε, απέτυχαν, επειδή υιοθέτησαν λαθεμένους «πολλαπλασιαστές» στο μοντέλο που μας επέβαλαν οι δανειστές και «διασώστες» μας, με την «Τρόικα»).

 2. Ισοϋψής, ως άσχημη, υπήρξε κι η επίδοση της Κυβέρνησης του Κων/νου. Μητσοτάκη -με μέση ετήσια αύξηση του δημόσιου χρέους κατά: +10,43% του ΑΕΠ- που σημειώθηκε την περίοδο, 1990 -’93 (μια περίοδο, αθρόων ιδιωτικοποιήσεων και του δόγματος των «νεοφιλελεύθερων» πολιτικών, η οποία και τότε, έφερε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας της).

 3. Όσον αφορά στον επιμερισμό της διαχρονικής ευθύνης των αμιγώς παραταξιακών Κυβερνήσεων, αυτή κατανέμεται ως εξής: κατά: 71,1% αφορά στις αμιγείς Κυβερνήσεις της Ν.Δ, και κατά 28,9%, αφορά στις αμιγείς Κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (ως συσχέτιση της μέσης ποσοστιαίας ετήσιας μεταβολής του δημόσιου χρέους, που σημειώθηκε κατά το σύνολο του χρόνου διακυβέρνησης, κάθε μιας των παρατάξεων αυτών).

 1. Η παράταξη, επίσης, η οποία «τίναξε την μπάγκα στον αέρα» -κατά το κοινώς λεγόμενο- υπήρξε αυτή της Ν.Δ. / Κώστα Καραμανλή. Κι αυτή «Τα τίναξε», όταν: α) με ένα δημόσιο έλλειμμα, του 2009, στο ύψος -ρεκόρ όλων των εποχών- του 15,7% του ΑΕΠ, β) με ένα ελλειμματικό ισοζύγιο πληρωμών, από 8 δις ευρώ περίπου, ετησίως, πήγε στα 35 δις ευρώ, από το 2007 ως το 2009 και γ) οι δαπάνες του δημοσίου, από 30 δις ευρώ το 2003, εκτοξεύτηκαν στα 62 δις ευρώ το 2009, ενώ τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν, πως ήταν ποτέ δυνατόν να αποφύγουμε και τη χρεοκοπία;;;

Και πράγματι. Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας δομήθηκαν σε ένα μακρύ χρόνο, όχι σε μια διετία. Αλλά η διετία, εκείνη που προηγήθηκε των μνημονίων, κατέκτησε -με το σπαθί της- μια ξεχωριστή θέση στο «Πάνθεον» των επιλογών μας, από αυτές που είχαμε: «προς αποφυγήν»…

(Αντιλαμβάνομαι ότι, την ώρα που ισορροπούσαμε πάνω από την άβυσσο -ελπίζοντας να αποφύγουμε και την πτώση μας- ήταν η ώρα για μια πιο συναινετική πολιτική, απ’ την νέα -τότε- το 2015, Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ..

Ιδιαίτερα, μάλιστα, σε θέματα όπως ήταν και η επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ένα αξίωμα, βέβαια, που δεν έχει, άλλωστε και ουσιαστικές αρμοδιότητες. Αλλά όμως, η επιλογή, τότε, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ως Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν από τους κύριους υπεύθυνους του οικονομικού μας εκτραχειλισμού, ήταν μια επιλογή «άνω ποταμών», όπως λέγεται, συναφώς. Και κυρίως, ήταν μια επιλογή, με εξέχουσα αρνητική συμβολική σημασία. Αυτός, μαζί με τον τέως Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, υπήρξαν οι εμβληματικότεροι -εν ζωή- διαχρονικοί εκπρόσωποι της πλέον υπεύθυνης -για το Δημόσιο Χρέος μας- παράταξης και από τους κυριότερους εκπρόσωπους των υπόλογων για τις επιδόσεις που μας οδήγησαν στη δεινή θέση της αναξιοπρεπούς ένδειας που βιώνουμε μέχρι και σήμερα και θα μας επιβαρύνουν για πολλά χρόνια και στο μέλλον…

new-economy.gr

Για να δείτε άλλα άρθρα του κου Παναγιώτη (Τάκη) Κ. Μυλωνά ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για να δείτε άλλα άρθρα με θεματολογία το ΧΡΕΟΣ , ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 •  
  247
  Shares
 •  
 •  
 • 247
 •