Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ημερομηνία εισαγωγής στην αγορά πιο ασφαλών και αεροδυναμικών θαλάμων οδήγησης για τα φορτηγά

Φορτηγά με πιο στρογγυλεμένο το μπροστινό μέρος του θαλάμου οδήγησης πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους από τη 1η Σεπτεμβρίου 2020, καθώς το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την ταχύτερη εισαγωγή του πιο ασφαλούς και οικολογικού σχεδιασμού.

Η απόφαση των υπουργών τροποποιεί τους κανόνες για το μέγιστο μέγεθος των φορτηγών και επισπεύδει την ημερομηνία κατά την οποία επιτρέπεται επιπλέον μήκος γιαπιο στρογγυλό μπροστινό μέρος χωρίς να μειώνεται ο χώρος για το φορτίο. Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία μεταξύ της ρουμανικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Αυτές οι καμπίνες οδήγησης νέας γενιάς θα είναι πιο ασφαλείς, πιο αποδοτικές από πλευράς καυσίμων και πιο άνετες για τους οδηγούς. Είναι λοιπόν μια θετική εξέλιξη για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου — και για το περιβάλλον.»
Răzvan Cuc, Υπουργός Μεταφορών της Ρουμανίας

Η μεγαλύτερη σε μήκος καμπίνα οδήγησης θα μειώσει τα τυφλά σημεία για τους οδηγούς, κάνοντας πιο ορατούς τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου όπως πεζούς και ποδηλάτες. Θα μειώσει επίσης τις ζημίες ή τους τραυματισμούς που προκαλούνται σε άλλους χρήστες του οδικού δικτύου σε περίπτωση σύγκρουσης, Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, αυτό θα μπορούσε να σώσει έως και 500 ζωές ετησίως, κυρίως μεταξύ πεζών και ποδηλατών σε αστικές περιοχές.

Η μειωμένη αντίσταση του αέρα αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων μέχρι και 10%. Οι χαμηλότερες εκπομπές θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πριν διατεθούν στην αγορά, οι αεροδυναμικές καμπίνες πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες απαιτήσεις έγκρισης τύπου. Αυτές θα έχουν θεσπισθεί ως την 1η Νοεμβρίου 2019.

Το επιτρεπτό επιπλέον μήκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να βελτιωθεί η αεροδυναμική του θαλάμου — δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξηθεί το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος.

Με τη σημερινή ψηφοφορία στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται η νομοθετική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 26 Μαρτίου 2019. Η απόφαση θα υπογραφεί τώρα και από τα δύο θεσμικά όργανα και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •