Αρούμπα, Μπαρμπάντος και Βερμούδες εκτός του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας

Το Συμβούλιο αποφάσισε να αφαιρέσει την Αρούμπα, τα Μπαρμπάντος και τις Βερμούδες από τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών.

Ο ενωσιακός κατάλογος συμβάλλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ενισχυθεί η πρόληψη της φοροαποφυγής και να προωθηθούν αρχές της χρηστής διακυβέρνησης όπως η φορολογική διαφάνεια, η δίκαιη φορολόγηση και τα διεθνή πρότυπα κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών.

Ο κατάλογος καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και περιέχεται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2019, αφού πρώτα εξετάστηκε προσεκτικά αν είχαν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους οι τρίτες χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Τα Μπαρμπάντος έχουν δεσμευτεί σε υψηλό πολιτικό επίπεδο να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της ΕΕ για το μέτρο παρόμοιου αποτελέσματος με το οποίο αντικατέστησαν τα επιζήμια προτιμησιακά καθεστώτα που διατηρήσουν, ενώ η Αρούμπα και οι Βερμούδες έχουν πλέον εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους. Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευση των Βερμούδων ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα των συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων, το οποίο προβληματίζει την ΕΕ. Κατά συνέπεια, τα Μπαρμπάντος και οι Βερμούδες θα μετακινηθούν από το παράρτημα Ι των συμπερασμάτων στο παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν αναλάβει επαρκείς δεσμεύσεις για τη μεταρρύθμιση των φορολογικών πολιτικών τους, ενώ η Αρούμπα θα διαγραφεί πλήρως και από τα δύο παραρτήματα.

Κατά συνέπεια, ο κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας περιέχει πλέον 12 καταχωρίσεις: Αμερικανική Σαμόα, Μπελίζε, Ντομίνικα, Φίτζι, Γκουάμ, Νήσοι Μάρσαλ, Ομάν, Σαμόα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι και Βανουάτου.

Η επεξεργασία του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας είναι μια δυναμική διαδικασία. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί τακτικά τον κατάλογο κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ έχει ζητήσει να εφαρμοστεί μια πιο σταθερή διαδικασία από το 2020 (δύο επικαιροποιήσεις ετησίως).

  •  
  •  
  •  
  •  
  •