Σημάδια εξασθένισης της ανοδικής τάσης παρατηρήθηκαν και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Με οριακά κέρδη 0,06% ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 773,24 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 70,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,17 εκατ. ευρώ σε πακέτα.

Παρά το ενθουσιώδες ξεκίνημα του γενικού δείκτη, όπου κατάφερε να φθάσει έως το υψηλό των 776,16 μονάδων, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς προς τα μέσα της συνεδρίασης τα κέρδη για τον γενικό δείκτη άρχισαν σταδιακά να περιορίζονται με τους πωλητές να παίρνουν το πάνω «χέρι» και να ρευστοποιούν σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οδηγώντας τον γενικό δείκτη έως και το χαμηλό των 767,32 μονάδων. Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, η σημαντική μείωση των απωλειών της Εθνικής, καθώς και σε άλλες μετοχές του δείκτη FTSE 25, ήταν αρκετή ώστε να οδηγήσει σε θετικό κλείσιμο τον γενικό δείκτη, έστω και οριακό για δεύτερη διαδοχική μέρα.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν σήμερα οι μετοχές των ΔΕΗ, με κλείσιμο στα 1,26 ευρώ και με απώλειες 5,41%, με την στήριξη να βρίσκεται στα 1,1579 ευρώ, καθώς και η μετοχή της Alpha Bank με απώλειες 4,03% στα 1,382 ευρώ, με την στήριξη να βρίσκεται στον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, στα 1,3471 ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 638,58 μονάδες με πτώση 1,31%, διατηρώντας οριακά το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 667 μονάδες, και η στήριξη στις 572 μονάδες.

Στο ημερήσιο γράφημα, ο γενικός δείκτης συνεχίζει να διατηρείται πάνω από την ανοδική γραμμή τάσης, έχοντας όμως δείξει στις τελευταίες συνεδριάσεις σημάδια πλευρικής κίνησης, κάτι το οποίο θα αναμένεται να ξεκαθαρίσει στις επόμενες μέρες. Ο γενικός δείκτης παρέμεινε για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, καθώς και πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 787 μονάδες, και η στήριξη στις 748 μονάδες.

Σύμφωνα με την S&P, η ΔΕΗ έχει εξασφαλισμένη ρευστότητα για δώδεκα μήνες, καθώς διαθέτει περίπου 435 εκατ. ευρώ σε ρευστότητα, συν 702 εκατ. ευρώ διαθέσιμα σε πιστωτικές γραμμές, οι οποίες «ωριμάζουν» μετά το 2022, με το χρέος 1,1 δισ. ευρώ να ωριμάζει το επόμενο 24μηνο.

Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,297% με πτώση 0,30%, και της δεκαετίας στο 3,373% με πτώση 0,12%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Ο κύκλος εργασιών της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε κατά το έτος 2018 διαμορφώθηκε σε 14,48 εκατ. Ευρώ έναντι 19,35 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, μειωμένος κατά 25%, λόγω της μειωμένης παραγωγής, συνέπεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 06.01.2018 και της έλλειψης χρηματοδότησης. Παράλληλα η εταιρία υλοποίησε επενδύσεις 2,4 εκ. ευρώ αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας τις γραμμές παραγωγής, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου  επενδυτικού της σχεδίου από τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 που αφορά στην θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής της διαδικασίας και την διείσδυση σε νέες καινοτόμες αγορές.  Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 11,66 εκατ. Ευρώ ποσοστό 80,58% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2018 ανήλθαν σε ζημίες 1,39 χιλ.  Ευρώ έναντι ζημιών 288 χιλ. Ευρώ του 2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -473,28 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 802,24χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 3,59 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,27 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Κατά τη χρήση του 2018, οι πωλήσεις του Ομίλου INFORM ΛΥΚΟΣ αυξήθηκαν κατά € 5,6 εκατ. ή 8,9% σε σχέση με πέρυσι και ανήλθαν σε € 68 εκατ.. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 10,9% ή € 0,5 εκατ. από € 4,9 εκατ. το 2017 σε € 5,5 εκατ. το 2018, καθώς τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά € 0,6 εκατ., χάριν της μείωσης του κόστους εκτύπωσης, ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης και της βελτίωσης της ψηφιακής παραγωγικής διαδικασίας στη Ρουμανία με την εγκατάσταση υπερσύγχρονων ψηφιακών εκτυπωτικών μηχανών.

 • Επίτευξη πωλήσεων στα € 68 εκατ. αυξημένες κατά (+8,9%) με το έργο ATH.ΕΝΑ κάρτα και εισιτήρια μεταφοράς στην Ελλάδα και οργανική ανάπτυξη στη Ρουμανία ως βασικοί λόγοι ανάπτυξης
 • Adjusted EBITDA €5.5 εκατ. (+10,9%) βελτίωση στο 2018
 • Σημαντική βελτίωση λειτουργικών ταμειακών ροών στα € 6 εκατ. από € 3,4 εκατ.
 • Αύξηση συμμετοχής των νέων προϊόντων και υπηρεσιών digital transformation στα αποτελέσματα
 • Αναβάθμιση παραγωγικής δυναμικότητας και προσφερόμενων υπηρεσιών στη μονάδα της Ρουμανίας, με την ένταξη δεύτερης ψηφιακής εκτυπωτικής μηχανής  αξίας € 1 εκατ. στο μηχανολογικό εξοπλισμό της.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πορεία των εργασιών στους κύριους γεωγραφικούς τομείς, στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. για το 2018 αυξήθηκαν κατά 11,3% σε σύγκριση με το 2017 και ανήλθαν σε € 33,1 εκατ., έναντι € 29,8 εκατ. Η αύξηση αυτή των € 3,3 εκατ. οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συνεισφορά του έργου ATH.ΕΝΑ κάρτα και εισιτήρια μεταφοράς αξίας € 4,4 εκατ., το οποίο μερικώς αντισταθμίστηκε από την επίπτωση της κυκλικής μείωσης των πωλήσεων καρτών πληρωμής του τραπεζικού τομέα, καθώς και της συμπίεσης των τιμών ανά μονάδα πώλησης στις παραδοσιακές κατηγορίες προϊόντων του Ομίλου. Θετικά από την άλλη κινούνται οι πωλήσεις υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας που αποτελούν προτεραιότητα για την μελλοντική ανάπτυξη. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2018, ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. στα ίδια επίπεδα με το 2017.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

 

 

 •  
  28
  Shares
 •  
 •  
 • 28
 •