ΟΟΣΑ: Αυξάνονται οι μη τυπικές μορφές εργασίας

Σε έκθεση του για τις προοπτικές απασχόλησης ο ΟΟΣΑ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την σταθερή αύξηση των μη τυπικών μορφών εργασίας, παρά την αύξηση της απασχόλησης κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από την κρίση του 2008.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι διατάξεις για την κοινωνική προστασία πρέπει να τροποποιηθούν για να διασφαλίσουν την καλύτερη κάλυψη των εργαζομένων με μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Η συμμετοχή στα συνδικάτα μειώνεται σταθερά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στις χώρες του ΟΟΣΑ, υποχωρώντας από το 30% το 1985 στο 16% το 2016, εξασθενώντας την διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του εθνικού εισοδήματος που πηγαίνει σε αυτούς.

Οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν ανακτήσει πλήρως τις θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν στην κρίση, με το ποσοστό απασχόλησης να είναι δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ότι πριν την κρίση, η προβλεπόμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας ρίχνει σκιά στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τις θέσεις απασχόλησης και η αγορά εργασίας συνεχίζει να πολώνεται. Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ καθοδηγείται από τη σημαντική άνοδο του ποσοστού των γυναικών που εργάζονται και τη μακρύτερη παραμονή στην αγορά εργασίας των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενων.

Επίσης, καταγράφεται η σταθερή αύξηση των μη τυπικών μορφών εργασίας τα τελευταία χρόνια, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες όσες δεν αφορούν τα «τυπικά» συμβόλαια πλήρους απασχόλησης, αορίστου χρόνου με έναν εργοδότη. Οι μη τυπικές μορφές εργασίας περιλαμβάνουν, δηλαδή, τους εργαζόμενους με προσωρινές θέσεις απασχόλησης, με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και όσους είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Τέλος, ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο ταχείας γήρανσης του πληθυσμού στις αναπτυγμένες και ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες. Το 1980 αντιστοιχούσαν 20 άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών σε 100 άτομα που ήταν σε ηλικία εργασίας (20-64) κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ, ενώ το 2015 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στα 28 άτομα και προβλέπεται σχεδόν να διπλασιασθεί μεταξύ του 2015 και του 2050.

Πηγή:newsit.gr

  •  
    13
    Shares
  •  
  •  
  • 13
  •