Τι σημαντικό επεφύλασσε η εβδομάδα για το ελληνικό χρηματιστήριο;

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 778,42 μονάδες με άνοδο 0,64%, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη 1,67%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,22 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν μέσω πακέτων.

Παρά το αρνητικό πρόσημο τις πρώτες ώρες της διαπραγμάτευσης, όπου ο γενικός δείκτης κατέγραψε χαμηλό στις 768,89 μονάδες, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς οι αγοραστές έκαναν την εμφάνιση της καταφέρνοντας να διαγράψουν τις απώλειες του γενικού δείκτη, και να τον οδηγήσουν στο κλείσιμο στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 778,42 μονάδων.

Από τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε σε κέρδη η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έκλεισε στα 1,78 ευρώ με άνοδο 5,20%, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,0244 ευρώ. Στις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σημαντικά κέρδη πραγματοποίησε η μετοχή της Τεχνικής Ολυμπιακής η οποία έκλεισε με κέρδη 6,32% στα 2,86 ευρώ, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,2437 ευρώ, ολοκληρώνοντας πάνω από την υπεραγορασμένη ζώνη. Πιέσεις δέχθηκε για Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση η μετοχή της Ιντραλότ, η οποία ολοκλήρωσε στο χαμηλό ημέρας, στα 0,465 ευρώ με απώλειες 6,25%, κλείνοντας για Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (φίλτρο τρία), με την στήριξη να βρίσκεται στα 0,376 ευρώ.

Σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο (λόγω αργίας του Καθολικού Πάσχα), καθώς αποδείχθηκε ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να παραμένει ελκυστική για τους ξένους (κυρίως) Θεσμικούς επενδυτές. Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν και στο χρηματιστηριακό ταμπλό, καθώς από τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης το 96% αυτών έκλεισε την εβδομάδα με σήμα αγοράς, έναντι 80% μια εβδομάδα πριν, με την μετοχή του Τιτάνα να είναι η μόνη η οποία ολοκλήρωσε με σήμα πώλησης.

Και οι τέσσερις μετοχές των συστημικών τραπεζών έκλεισαν με σήμα αγοράς, ενώ οι μετοχές των Ελλάκτωρα, Εθνικής, ΜΠΕΛΑ, ΟΛΠ, Τέρνα Ενεργειακής, και Φουρλή, ολοκλήρωσαν πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την μετοχή της Aegean να κλείνει στο όριο αυτής.

Για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα, ο γενικός δείκτης στο εβδομαδιαίο γράφημα ολοκλήρωσε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες να διασπάσει ανοδικά την αντίσταση των 793 μονάδων, το τελευταίο εμπόδιο πριν το ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων.

Ήπιες διακυμάνσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση της πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,242% με άνοδο 0,13%, και της δεκαετίας στο 3,316% με οριακή άνοδο 0,06%.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα:

Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ») ανακοινώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, με βάση το οποίο η «EΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») θα απορροφήσει την ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν.

Από σήμερα, 18 Απριλίου 2019, τα κατωτέρω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.eltechanemos.gr/investor-relations/merger/), καθώς και στην έδρα της στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ερμού 25, Τ.Κ. 145 64 (τηλ. 210 8184600):

 1. το από 18.03.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ,
 2. ο ισολογισμός μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με ημερομηνία 31.12.2018,
 3. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ,
 4. η από 15.03.2019 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ προς τους μετόχους αυτής ως προς το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
 5. η από 12.03.2019 έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «RSM GREECE Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων κατά την 31.12.2018 και
 6. η από 12.03.2019 έκθεση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «Alpha Bank A.E.» για λογαριασμό της EΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο, εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.

Καλούνται οι μέτοχοι της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ που θα κληθεί να αποφασίσει επί της συγχώνευσης. Για την ημερομηνία συνεδρίασης αυτής της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

Στo πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

– Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2018 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2018: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

– Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2018.

Από το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε. ανακοινώνεται ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, Τετάρτη 16/4/2019 περί ώρα 21:30 μ.μ. προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές ζημίες σε τμήμα αποθήκης (βοηθητικές εγκαταστάσεις) της εταιρείας, εμβαδού 1.100 τ.μ. στην περιοχή της Καλής Βρύσης στην Δράμα και σε γεωργικά οχήματα, χωρίς να προκληθεί οποιαδήποτε ζημία στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκονται στην Αδριανή Δράμας, και χωρίς να κινδυνεύσουν άνθρωποι ή να προκληθούν σωματικές βλάβες σε ανθρώπους. Η αιτία της πυρκαγιάς είναι μέχρι στιγμή άγνωστη και ερευνάται αρμοδίως. Η πυρκαγιά περιορίστηκε αμεσότατα και κατασβήστηκε περί τις 22:00 μ.μ.

 

Η παραγωγική λειτουργία της εταιρείας ουδόλως επηρεάζεται από την πυρκαγιά και συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η Διοίκηση της εταιρείας θέλει να ευχαριστήσει την πυροσβεστική υπηρεσία για την άμεση επέμβασή της καθώς και τους εργαζομένους για την αμέριστη συνδρομή τους. Η εταιρεία είναι πλήρως ασφαλισμένη με ασφαλιστήρια συμβόλαια πυρός της εταιρείας Generali προς την οποία ήδη αναγγέλθηκε το συμβάν. Η εταιρεία προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει άμεσα και ταχύτατα.

Ισχυρή απόδοση κατέγραψε για το σύνολο της χρήσης του 2018 η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, με εξαιρετικά ενισχυμένα μεγέθη τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και EBITDA και αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ), με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ για την περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018, όπως αυτά ανακοινώθηκαν σήμερα με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Τα ευνοϊκά ανεμολογικά δεδομένα και η συνεχής αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος με την αδιάλειπτη υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου, οδήγησαν σε αύξηση 21,1% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών που διαμορφώνεται στα 60,2 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2018, από 49,7 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2017.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για τη χρήση του 2018 διαμορφώθηκαν σε 43,0 εκατ. ευρώ, έναντι 33,4 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 28,9%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ έναντι ¤ 22,1 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν 18,4 εκατ. έναντι 12,8 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 43,6%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα επίσης κατά 65,8%.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε σε 216,7 εκατ. ευρώ έναντι 172,3 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2017, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας της περιόδου 2018-2020.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 54,1 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ κατά το 2017. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 35 εκατ. ευρώ, έναντι 31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ έναντι 20,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Τα έργα του Ομίλου που βρίσκονταν σε λειτουργία στις 31.12.2018 ήταν: δεκαοκτώ (18) αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 282,15 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό 2,00 MW. Εκτός των ανωτέρω, στα τέλη του 2018 είχε ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή του αιολικού πάρκου Επέκταση Τετράπολης στην Κεφαλονιά εγκατεστημένης ισχύος 6,4 MW, αυξάνοντας το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος στα 295,5 MW.

Η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας τη θετική επίδραση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επενδυτικό πλάνο της. Πέντε νέα έργα συνολικής εγκατεστημένος ισχύος 195,6 MW βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή, με στόχο να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2019, ενώ έργα 86 MW είναι έτοιμα προς κατασκευή και 377 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται κατά νόμο από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την πλήρωση των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις συμβατικές και λοιπές έννομες σχέσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών ή απορρέουν από αυτές.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •